RWG

Spare parts management op de tweede Maasvlakte

“Met behulp van Gordian heeft RWG nu ook een high tech spare parts management.”

Anne Terlouw Manager Projects Africa - Gordian SA

Aanpak

Meten is weten

Aanpak - Lorum ipsum

Op basis van een goede samenwerking hebben RWG en Gordian het magazijn zo ingericht dat alle reserve onderdelen nu zijn opgeslagen in deze beperkte ruimte. Vervolgens was het van belang om RWG correct om te laten gaan met het ERP- en Maintenance Managementsysteem. Gordian stelde hiervoor procedures op voor o.a. goederen ontvangst, goederen uitgifte, voorraadtelling, assortimentsmanagement en het inkoopproces. Nu wordt er eenduidig gehandeld en zijn en blijven de data in het ERP-systeem correct.

De beschikbare maintenance management- en ERP-systemen hebben een beperkte functionaliteit voor spare parts planning. Dat is de reden dat Gordian haar eigen ‘SPM Studio’ aangesloten heeft op het Maintenance Managementsysteem Maximo. Met behulp van de SPM studio, de adviezen van de Original Equipment Manufacturers en de wensen van Maintenance Engineers, worden de optimale bestelniveaus en ordergroottes berekend en vastgesteld. Door middel van de KPI’s wordt maandelijks gemeten of de processen goed functioneren. Een voorbeeld is de leverbetrouwbaarheid aan de interne klant. Zo worden tijdig problemen gesignaleerd en opgelost.

Resultaat

Een betrouwbare voorraad

Resultaat - Lorum ipsum

Een goed begin is inderdaad het halve werk. RWG heeft direct vanaf de bouw van de terminal volledige
controle over haar spare parts voorraad. Het magazijn is relatief klein maar kan door de efficiënte inrichting ervan toch veel voorraad herbergen. Ook zijn de processen op de praktijk afgestemd waardoor ’logistiek’ een betrouwbare partner is voor haar interne klanten. De IT is nu zo ingericht dat prestaties worden gemeten en de bestelparameters optimaal worden ingesteld. Dit alles leidt tot een betrouwbare voorraad wat voor RWG zeer wenselijk is.

Hoe houden we dit vast? Gordian draagt hieraan bij door haar dienst Planning Services. Aan de hand van maandelijkse KPI’s en de ervaringen van Maintenance Engineers, past Gordian de bestelparameters aan. Zo wordt continu het gewenste service niveau gegarandeerd.

> download de client case van RWG

Meer weten?