GWB Data Management

Waarom materials data management?
Binnen het onderhoud van productielocaties, bleek grote behoefte aan het optimaliseren van de artikel stamgegevens. Want een duidelijke en complete specificatie en de juiste broninformatie is essentieel voor een vlotte levering (JIT) tegen een acceptabele prijs.


Juiste specificatie en broninformatie

De juiste specificatie en broninformatie, is van belang voor werkvoorbereiders, monteurs, werkplaatsmedewerkers en warehouse management/voorraadbeheer, inkoop en inkoop-contractvorming tot en met de fabrikanten en leveranciers die verantwoordelijk zijn voor de aanlevering van de juiste goederen ten behoeve van het onderhoud van de productie installaties.

Maar, dergelijke artikel gegevensbestanden zijn ooit voortgekomen uit een kaartenbaksysteem. Ze werden ingevoerd in een simpel ERP systeem en vervolgens gemigreerd van het ene naar het andere systeem. Zonder dat aandacht werd besteed aan de kwaliteit van de omschrijvingen en specificaties. Iedereen doet zijn best, maar omdat een structuur ontbreekt, ontstaat inconsistentie.

Maar ook nu nog (ver na die kaartenbak) komen artikelgegevens vanuit diverse fabrikanten en leveranciers die zonder vorm van standaardisatie hun gegevens tijdens de bouw, de levering en het opstarten van nieuwe installaties overgedragen.

Op dat soort momenten is er geen tijd, noch ’t juiste personeel beschikbaar om dat over-all en secuur te uniformeren. Wat blijft, en steeds groter wordt, is een enorme wirwar van benamingen en specificaties waar maar weinigen hun weg in kunnen vinden. Ook asset relaties, om snel alle artikelen voor één machine(deel) bij elkaar te krijgen, ontbreken of zijn incompleet. En dat leidt tot misgrijpen, vergissingen en inefficiëntie in het onderhoudsproces. Een proces dat cruciaal is bij het in stand houden en verbeteren van het productieproces en dus verdienmodel van de industrie.

De werkwijze van GWB Data Management ontstond en ontwikkelde zich door ervaring opgedaan binnen onderhoud, voorraadbeheer & inkoop. Daar werd zichtbaar dat reservedelen omschrijvingen en specificaties (Spare Parts informatie) cruciaal zijn voor alle diensten binnen het onderhoud. Maar ook voor asset management & production- & maintenance reliability. Doublure artikelen worden zichtbaar evenals omissies in gegevens. Typefouten komen aan het licht en worden gecorrigeerd, synonieme begrippen worden rechtgetrokken.


Gert Bloemendal

Gert Bloemendal is een zelfstandig professional in materials data management. Hij richtte GWB Data Management in 1997 op. Zijn kennis over en ervaring met technische materialen, technische specificaties en standaardisatie heeft hij o.a. opgedaan bij de grootste oliemaatschappij van de wereld (Saudi Aramco). Dat stelt hem in staat om multinationals zelfstandig uitvoerend te helpen met het standaardiseren van hun artikelstamgegevens van reservedelen en technische materialen ten behoeve van het onderhoud. Daardoor is een minimale inzet van de opdrachtgever nodig.

 

Randvoorwaarde voor succes
In het ontwikkelpad tot een world class spare parts managementorganisatie heeft Gordian datamanagement als één van de basis benodigdheden opgenomen. Zonder juiste, begrijpelijke en accurate data kan er immers geen sprake zijn van goed voorraadmanagement. Vandaar dat de expertise en inspanningen van GWB Data Management vaak als één van de eerste actiegebieden wordt aangepakt.