Ultimate spare parts planning

We leven in een sterk veranderende wereld. Klanten stellen zich gedifferentieerder op, urbanisatie creëert andere, sterkere logistieke hotspots, systemen gaan op in netwerken en de technologie ontwikkelt zich razendsnel. Wij geloven dat flexibele en excellent presterende supply chains een voorwaarde zijn om mee te blijven doen in de competitie. Om een winnaar te zijn moet je echter meer doen.  Je moet voorop lopen en  innovatie is daarbij van onschatbare waarde.

Om die innovatie gestalte te geven werkt Gordian samen met overheid, bedrijfsleven, universiteiten en wetenschappelijke instellingen. Wij hebben een actieve rol bij ontwikkeling, toepassing en valorisatie van logistieke kennis.

ADVANCED SUPPLY CHAIN PREDICTABILITY MODELS

Technische systemen zitten vol met sensoren en genereren massieve hoeveelheden data. In de praktijk gebeurt er weinig met die data. Wij ontwikkelen modellen om via slimme patroonherkenning uitspraken te doen als: de kans dat component Y binnen twee dagen defect raakt, is X%. Deze informatie stelt de logistieke keten in staat proactief te handelen.
In generieke zin ontwikkelen we modellen waarmee we supply chain events kunnen voorspellen. Zo experimenteren we momenteel met modellen om leveranciersgedrag te voorspellen.

NEW SERVICE ALLIANCES

Door allerlei ontwikkelingen worden traditionele muren in de supply chain afgebroken. Zo tonen asset owners, service providers en original equipment manufacturers toenemende bereidheid samen te werken tijdens de gehele life cycle. Maar hoe doe je dat dan? Wij onderzoeken innovatieve samenwerkingsvormen die ogenschijnlijk tegengestelde belangen harmoniseren, die waardecreatie centraal stellen en waarin control tower technologie zorg draagt voor transparantie en ketenoptimale beslissingen.

DE PSYCHOLOGIE VAN PLANNEN

De supply chain strategie staat, de planningsystemen zijn geparametriseerd, de training is gegeven en toch…. passen de planners het leeuwendeel van de besteladviezen naar eigen inzicht aan. Dit gebeurt soms terecht, maar soms helemaal niet. Hoe komt dat toch? Oplossingen in one-liners blijken niet effectief. Wij doen daarom empirisch onderzoek naar het gedrag van planners in spare parts omgevingen. Het belang is groot. Met inzicht in de psychologie van plannen, kunnen we planners veel effectiever inzetten op assortimenten waar ze waarde aan kunnen toevoegen.

Gerelateerde cases