Enexis professionaliseert Contractmanagement Slimme Meters

Een verbreding van de traditionele logistieke scope is essentieel voor het verbeteren van logistieke prestaties. Logistiek is vaak synoniem aan warehousing, distributie en voorraadbeheer. Die definitie voldoet tegenwoordig niet meer. Logistiek bemoeit zich met systeemontwerp, met onderhoudsconcepten, met service strategieën, met make/buy beslissingen en met het creëren  van slimme samenwerkingsvormen met leveranciers. Het primaire doel van consultancy is de praktische vertaling van bovenstaande gedachte. Dat ziet u terug in de verschillende value programs.

SERVICE EN LOGISTIEKE STRATEGIE ONTWIKKELING

Welke serviceproposities wil ik in de markt zetten en welke logistieke implicaties heeft dat?

Service is big business, maar het opzetten van een substantiële en winstgevende business is niet eenvoudig. De kosten van de service (logistieke) infrastructuur kunnen enorm zijn, waardoor netto marges in gevaar komen. Daarom is het essentieel dat klantproposities rekening houden met de service logistieke implicaties. Dit value program helpt u bij het multidisciplinair ontwikkelen van effectieve service strategieën.

kompas rond

supply chain bol

SERVICE BUSINESS TRANSFORMATIE

Hoe vorm ik mijn bedrijf om naar een servicegericht bedrijf dat zijn continuïteit vooral ontleent aan services?

Service Business Transformatie is het veranderproces waarin dienstverlening het fundament van een productiebedrijf wordt en bedrijven steeds meer verdienen aan services. Service onderscheidt daarom de leiders van de volgers. Toch ligt succesvolle transformatie niet direct voor de hand. Een mooie visie op service is één; realisatie ervan is een heel ander verhaal. Onze ervaren consultants helpen u succesvol te transformeren!

VOORRAADOPTIMALISATIE

Hoe reduceer ik mijn werkkapitaal op een beheerste manier? Ofwel,  hoe verbeter ik de balans tussen werkkapitaal, voorraadbeschikbaarheid en operationele kosten? 

Bedrijven hebben om verschillende redenen vaak excessieve voorraden. Het introduceren van slimme planningsalgoritmen alleen vormt geen basis voor een duurzame oplossing. In onze programma’s besteden wij daarom ook aandacht aan het beperken van onzekerheden door de vraag naar onderdelen beter voorspelbaar te maken en door risico’s te delen met leveranciers. Daarbij besteden we aandacht aan rationalisatie en standaardisatie van planningsgedrag.

SUPPLY CHAIN OPTIMALISATIE

Hoe creëer ik een meer transparante en efficiëntere supply chain die beter presteert? 

Er zijn 1001 manieren om de supply chain te verbeteren. Maar: waar moet je beginnen? En: hoe doe je niet alleen de dingen goed, maar doe je ook de goede dingen? Op zoek naar meer transparantie, kostenreductie en prestatieverbetering in uw supply chain? U realiseert het met ons “Supply Chain Excellence Program”, dat start met een kordate, maar holistische supply chain scan. Afhankelijk van de projectdefinitie maken we gebruik van diverse technieken, zoals supply chain design, lean logistics of warehouse optimization.

SUPPLY CHAIN SAMENWERKING

Hoe verander ik mijn huidige ineffectieve ad-hoc samenwerking met key suppliers (en/of concullega’s) in een duurzaam, symbiotisch partnerschap?

Klanten en leveranciers die al jarenlang samenwerken, weten dat ze elkaar nodig hebben. Toch is de samenwerking vaak een aaneenschakeling van frustraties. Over de belangen bestaat meestal geen misverstand: de klant wil lagere total cost of ownership en de leverancier wil een duurzaam verdienmodel. Over het harmoniseren van deze belangen wordt men het echter niet eens. Gordian speelt een katalyserende rol in het samenbrengen van partijen, gericht op het ontwikkelen van vertrouwen als motor van de relatie. Met u realiseren wij uw ambities door vorm te geven aan supply chain samenwerking.

Gerelateerde cases