Belangen servicelogistiek en onderhoud nog steeds mijlenver uit elkaar

Dat werd vorige week tijdens het innovatiecongres van Logistiek Verenigd[1] maar weer eens duidelijk. Niet omdat tijdens het congres geen goede discussies werden gevoerd – integendeel (zie http://bit.ly/2tQRK8Y). Wel omdat de interesse vanuit het onderhoudsveld voor dit congres ver achterbleef bij de verwachtingen van de organisatoren[2]. Maar is dat nu verrassend of verklaarbaar? Zouden onderhoudsmanagers wel geïnteresseerd zijn? Maar (waarin) verschillen onderhouds- van assetmanagers?

Operationeel inzetbare systemen
Uiteindelijk draait het allemaal om voor de operatie inzetbare systemen tegen zo laag mogelijke kosten. Op basis van de beroemde formule over operational avaliability[3] stel ik vast dat niet alleen een hogere betrouwbaarheid, een beter onderhoudsconcept en sneller uitgevoerd preventief onderhoud de inzetbaarheid van systemen verbetert, maar ook het verkorten van wachttijden van logistieke processen. Een asset manager, die een primaire focus heeft op het garanderen van een zekere operationele inzetbaarheid van systemen tegen lage kosten, heeft alle voornoemde aspecten in het vizier. Maar hoe zit dat met de andere betrokken functiegebieden?

De onderhoudsmanager…
… richt zich op het optimaliseren van het onderhoud: het totaal van activiteiten met als doel, het in een aanvaardbare conditie houden of terugbrengen van machines teneinde de gevraagde mate van functionaliteit te borgen.[4] Het gaat dus vooral om snellere en efficiëntere onderhoudsprocessen, oftewel het minimaliseren van de Mean Maintenance Time (MMT) tegen lage kosten. Een gebrek aan onderdelen beïnvloedt deze MMT negatief, maar de remedie is eenvoudig: voldoende voorraad in het magazijn.

De reliability engineer…
… richt zich op het bestuderen en optimaliseren van de betrouwbaarheid van een systeem of component zodat deze in staat is te voldoen aan de gewenste functies.[5] Deze functionaris kan hierdoor de tijd tussen onderhoudsactiviteiten verlengen en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de systeembeschikbaarheid. Deze medewerker probeert eveneens zeker te stellen dat  onderdelen in voorraad liggen die “mogelijk ooit eens zouden kunnen falen”, wat zorgt voor voorraden die niet bewegen en als verzekeringspremie beschikbaar zijn.

De inkoper…
… zorgt voor de verwerving van goederen en diensten bij externe leveranciers tegen laagste (integrale) kosten[6]. ‘Integrale’ staat hier tussen haakjes, omdat inkopers behoren bij te dragen aan laagste ‘Total Cost of Ownership’, maar veelal geïnteresseerd zijn in de laagste inkoopprijs. En dat goedkoop in veel gevallen toch duurkoop blijkt te zijn, kennen wij vanuit de bevoorrading van serviceparts. Het komt meer dan eens voor dat een omvangrijke order is geplaatst ten faveure van een fikse korting op de inkoopprijs, waarna de voorraad een paar jaar later als incourante voorraad wordt afgevoerd.

De systeem- of Assetmanager…
… komt in de Nederlandstalige Wikipedia niet eens voor. Vertaald uit het Engels staat assetmanagement voor een systematisch proces van het kosten-effectief verwerven, exploiteren, onderhouden, upgraden en verwijderen van activa. Het is dus deze functionaris die we hadden moeten benaderen met een uitnodiging voor het innovatiecongres. Deze is immers geïnteresseerd in het bereiken van een hoge inzetbaarheid tegen lage kosten. Maar waar vind ik die??

Systeemmanagement als geïntegreerde functie
Uit mijn tijd bij Defensie herinner ik me de Haagse systeemmanagement afdelingen waar systeem engineers, onderhouds- en logistiek managers, inkopers en financial controllers gezamenlijk een verantwoordelijkheid invulden voor een optimale systeeminzetbaarheid. Maar ook daar zijn die geïntegreerde afdelingen weer opgeheven en zijn alle functionaliteiten weer in hun eigen kolommen ondergebracht.

Buiten Defensie kom ik wel assetmanagers tegen, maar dat zijn in de basis meestal onderhoudsmanagers met een beperkte zeggenschap over logistiek, inkoop en financiën. En deze ‘assetmanagers’ zijn veelal (nog steeds) slechts geïnteresseerd in het verder optimaliseren van de onderhoudsprocessen. Ik pleit er dan ook voor om assetmanagers aan te stellen met een bredere bedrijfskundige achtergrond in plaats van de (standaard) keuze voor een techneut.

Waar vind ik de echte integraal sturende assetmanagers? Zijn die ook ergens verenigd? Wie kan het me vertellen?

 

[1] Zie https://www.logistiekverenigd.nl/kalender/

[2] Vereniging Logistiek Management (www.vlm.nl), Nederlandse Vereniging van Doelmatig Onderhoud (www.nvdo.nl), Service Logistiek Forum (www.servicelogisticsforum.nl), en Dinalog (www.dinalog.nl)

[3] Ao = MTBMA / (MTBMA + MMT + MLDT), Ao = Operational Availability, MTBMA = Mean Time Between Maintenance Actions, MMT = Mean Maintenance Time, MLDT = Mean Logistics Delay Time

[4] https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderhoud

[5] IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers, http://www.ieee.org/index.html

[6] https://nl.wikipedia.org/wiki/Inkoop

Meer weten?

Jürgen Donders
Partner