Beschikbaarheid van kapitaalgoederen is van cruciaal belang voor het goed functioneren van de huidige maatschappij. Openbaar vervoer, banken, olietransport en vele andere sectoren functioneren alleen bij de gratie van werkende systemen. De praktijk wijst uit dat een groot deel van de niet-beschikbaarheid bestaat uit wachttijd op onderdelen en monteurs, ofwel de logistieke wachttijd. Wij zijn er van overtuigd dat kapitaalgoederen niet hoeven stil te staan als gevolg van die logistieke wachttijd. Wij zijn er ook zeker van dat de benodigde kosten en investeringen beperkt kunnen blijven om dat doel te realiseren.

Vanuit deze overtuiging helpen wij u uw logistieke prestaties te verbeteren. Concreet doen we dat met professioneel advies, op maat gesneden oplossingen en ambitieuze innovaties op het gebied van service logistiek, spare parts management en supply chain management.