De logistieke keten van morgen

Zoals je in mijn profiel leest, denk ik graag na over hoe we de wereld op een positieve manier kunnen veranderen. Tegelijkertijd houd ik me ook graag bezig met de laatste innovaties in de technologie.

Op basis van die twee passies, het lezen van diverse whitepapers en ervaringen van collega’s, deel ik via deze eerste blog post voor het nieuwe jaar, graag mijn visie op de voorraadketen van de (nabije) toekomst. Een voorraadketen waarin een hoop processen met behulp van technologie eenvoudiger en sneller zijn gemaakt, maar vakmensen nog steeds een belangrijke rol spelen. Het is dus niet de bedoeling dat technologie mensen gaat vervangen, maar om mensen meer capaciteiten te geven en juist slimmer en plezieriger te laten werken.

En daarin sta ik niet alleen. Ik deel mijn visie met de bekende IT-strateeg Gartner. Voorheen kon je nog wel weg komen met de installatie van een, in de praktijk lastig te gebruiken, ERP-systeem en eventueel nog wat aansluitende diensten zoals een BI-systeem. Dat gaat binnenkort echt niet meer lukken. Het succes van een bedrijf gaat namelijk steeds meer hand in hand met digitale diensten die voor tevreden en succesvolle klanten en medewerkers zorgen. Dit lukt alleen met de juiste dienst, product of informatie op het juiste moment. En om dat te bereiken heb je een innovatief en bruikbaar concept rond informatie, fysieke dingen, mensen en diensten nodig: de intelligent digital mesh. Dit concept bestaat uit drie onderdelen (intelligentdigital en mesh) die ik hieronder kort zal toelichten.

Intelligent: Het zinvol inzetten van intelligente, autonome apparaten en diensten


Robots aan het werk in de voorraadketen van Amazon

Er zijn in ketens ontzettend veel taken te vinden die beter en sneller worden uitgevoerd door apparaten met een of andere vorm van kunstmatige intelligentie. Of taken waar deze apparaten medewerkers zeer goed kunnen assisteren.

De robots in de logistieke centra van Amazon in de Verenigde Staten zijn daarvan een goed voorbeeld. De robots krijgen via een draadloos netwerk opdrachten gestuurd, bijvoorbeeld om artikelen naar een centrale inpakbalie te verplaatsen. Vervolgens voeren de robots deze opdrachten snel en uit. Elke robot kent immers de positie van elke andere robot in het magazijn. Een aanrijding is dus niet mogelijk.

Omdat robots in staat zijn snel hele stellingen met honderden kilo’s aan goederen te verplaatsen, kunnen zij ook assisteren bij het efficiënt herindelen van het magazijn. Stellingen met artikelen die populair zijn, kunnen dichterbij de inpakbalie worden neergezet. Hierdoor wordt de wachttijd ingekort. Als de desbetreffende artikelen minder populair worden, maken de stellingen plaats voor artikelen die op dat moment populairder zijn. Immers, de robots “weten” te allen tijde waar de stelling met een bepaald artikel zich bevindt.

Overigens is dat niet de enige plek waar autonome apparaten en diensten nuttig zijn. Naast robots in het magazijn, is Amazon ook aan het experimenteren met pakketaflevering via drones. Of wat dacht u van slimmere informatiesystemen waarbij uw medewerkers in menselijke taal vragen stellen over de huidige voorraad of levertijd van een bepaald artikel, en het systeem daar min of meer een zinvol antwoord op teruggeeft? Ook dat is nu al mogelijk.

Digital: De digitale wereld en realiteit met elkaar verweven


Mixed Reality met Microsoft HoloLens op de moderne werkplek

Zoals ik al in de inleiding schreef, staat in dit concept de mens centraal. Via zogenaamde natuurlijke interfaces, zoals Mixed Reality brillen en touchscreens, zijn zij niet meer gebonden aan een vaste werkplek om met informatie te werken of deze te delen. Dit soort technologie vervangt je medewerkers niet, maar augmenteert ze; het geeft ze superkrachten.

Voor medewerkers die bestellingen verzamelen in kleinere magazijnen, is de inzet van robotica niet erg rendabel. Maar met behulp van een systeem als HoloLens zijn zij in staat snel en efficiënt bestellingen te verzamelen. Terwijl de medewerkers hun orders aflopen, verschijnt de optimale route binnen het magazijn in beeld. Hierbij wordt al rekening gehouden met lege stellingen. Per ongeluk naar een lege stelling lopen, is dus iets wat niet langer voorkomt. En bij het repareren van componenten kan de betrokken engineer via deze technologie in het display stap-voor-stap volgen hoe een bepaald onderdeel vervangen moet worden.

Naast het vrij gebruiken van digitale diensten in de realiteit, is het ook mogelijk de realiteit te modelleren in de digitale wereld. Digital Twins maken het mogelijk mensen, objecten en processen in software te simuleren. Door vervolgens data te verzamelen in de realiteit, kan deze in de digitale wereld worden ingevoerd. Vervolgens wordt het effect van wijzigingen bekeken, waarna de positieve wijzigingen kunnen worden toegepast in de realiteit. Ook kan verzamelde data geëxtrapoleerd worden naar de toekomst. Hierdoor is het mogelijk tijdig problemen op te sporen en op te lossen.

Een Digital Twin kan heel nuttig zijn in de logistieke keten. Als productiefaciliteiten, magazijnen, leveranciers en andere onderdelen binnen een Digital Twin worden nagebootst, kan bijvoorbeeld direct inzicht verkregen worden wat het effect is als een bepaald onderdeel niet op voorraad is of een langere levertijd heeft. Hier kan dan direct passend op gereageerd worden.

Mesh: Informatie, fysieke dingen, mensen en diensten met elkaar verbinden


De visie van IBM over het optimaliseren van complexe, gedistribueerde voorraadketens met Blockchain technologie

Een Intelligent Digital Mesh is dus feitelijk een ecosysteem rond informatie, fysieke dingen, mensen en diensten. Dat alles op een veilige, betrouwbare manier aan elkaar koppelen, is wat bedoeld wordt met het derde onderdeel van dit concept. Dit uitrollen in een organisatie houdt onder meer in dat nieuwe en bestaande informatiesystemen diepgaand geïntegreerd moeten worden met systemen die gegevens kunnen analyseren en op basis hiervan leren. Tevens moet de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek beschikbaar zijn.

Blockchains kunnen hierbij van nut zijn, als ze maar voor de juiste doeleinden worden ingezet. Deze vorm van informatieopslag heeft namelijk vooral meerwaarde op plekken waar gedecentraliseerd taken worden uitgevoerd en waarbij het belangrijk is dat de beschikbare informatie klopt. De technologie staat nog in de kinderschoenen, maar wordt naar verwachting snel volwassen. Hier en daar wordt al succesvol gebruik gemaakt van Blockchain. Walmart gebruikt deze technologie inmiddels om belangrijke informatie over voedsel binnen de hele keten op te slaan, zodat deze later geraadpleegd kan worden. En Maersk heeft op basis van Blockchain een applicatie ontwikkeld, waarin alle informatie rondom containertransport kan worden opgeslagen. Hierdoor worden bureaucratische processen enorm versimpeld en qua tijdsduur sterk ingekort.

Een andere nuttig concept is Smart Spaces, een doorontwikkeling van digitale werkplekken. Waar een digitale werkplek voorheen voorzien was van VOIP telefoon en  computer, maken deze slimme werkplekken gebruik van de ruimte en de informatie die binnen de intelligent digital mesh aanwezig is. Het kan daarbij zo simpel zijn als een LED display die op basis van beschikbare informatie aangeeft hoeveel voorraadvan een bepaald artikel aanwezig is.

De toekomst begint vandaag


thyssenkrupp Aerospace maakt binenn hun voorraadketen al gebruik van een Intelligent Digital Mesh

Er is geen beter moment dan over deze dingen na te denken dan vandaag, want technologische ontwikkelingen en concurrenten staan niet stil. Gartner  voorspelde onlangs dat binnen 5 jaar 30% van alle magazijnmedewerkers wereldwijd geassisteerd wordt door robots. Daarnaast voorspelden ze dat 50% van alle grote bedrijven in dezelfde periode gebruik maken van kunstmatige intelligentie, geavanceerde oplossingen voor analytics en het Internet of Things binnen hun logistieke keten.

Er moet een hoop gebeuren! Nieuwe diensten die gebaseerd zijn op het Internet of Things moeten worden ingepast. Bestaande diensten moeten worden gewijzigd en processen toegevoegd of aangepast. Bedrijven moeten cultureel en strategisch ook anders tegen het gebruik van technologie aan gaan kijken. Inderdaad, het is veel werk, maar het resultaat mag er dan ook zijn: Je klanten worden beter geholpen en je medewerkers kunnen beter hun werk doen.

Mocht je hierover ook een uitgesproken mening hebben of andere ideeën, dan verneem ik die graag. En in ieder geval wens ik je, ook namens mijn collega’s, alvast een heel fijn en innovatief 2019!

Meer weten?

Cyriel van ’t End
Technology Architect & Experience Designer