Deel mee door mee te delen

Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment

Bij één van onze klanten werd de planner geconfronteerd met 6-8 maanden levertijd voor een reserveonderdeel. Toen de leverancier gevraagd werd waarom deze levertijd zo lang was, luidde het antwoord dat het een artikel betrof waar nauwelijks vraag naar was en het risico dus te groot om er voorraad voor aan te leggen. Toen we vroegen welke kortere levertijd mogelijk was als we een ’rolling forecast’ van een jaar aan hem doorgaven was het antwoord: 2 maanden.

Deel informatie, sta samen sterker en behaal snel efficiencyvoordelen!

Waarom wordt er zo weinig informatie gedeeld en wat kunnen ketenpartners daar aan doen? Volgens mij zijn er drie belangrijke redenen waarom samenwerkende partijen op dit moment geen informatie delen. Ik zal steeds ingaan op een belemmering en aangeven wat daar aan gedaan kan worden.

Afbeelding1bdfgdre

1. Van reactief naar proactief
In de eerste plaats is er vaak sprake van een traditionele c.q. reactieve samenwerking tussen klant en leverancier. Deze samenwerking, binnen een supply chain, noemen we de verticale samenwerking. Stroomopwaarts wacht een leverancier (en de leveranciers van de leverancier, etc.) totdat een partij een bestelling plaatst.
Door vroegtijdig informatie te delen over bijvoorbeeld in- en uitfasering van systemen, revisieprojecten, jaarplannen of voorgenomen specificatiewijzigingen beschikt een fabrikant of tussenhandelaar over een betere forecast. Zo kan de rest van de keten proactief voorsorteren met bijvoorbeeld reservering van productiecapaciteit of grondstoffen.

2. Maak gebruik van pooling-effecten
In de tweede plaats zien we nauwelijks samenwerking over supply chains héén. Dit noemen we de horizontale samenwerking. De reden hiervoor is gedeeltelijk de eerdergenoemde traditionele benadering, maar ook belangrijk is het besef dat horizontaal sprake is van (potentiële) concurrentie.
In het algemeen is deze belemmering lastig aan te pakken en op dit moment onderwerp van een aantal innovatieprojecten van het TKI-Logistiek. Ook bij Dinalog is aandacht voor zogenaamde cross chain control centers (4C). De oplossing ligt vaak in het inzetten van een onafhankelijke derde partij die de informatie beheert. Met concurrenten kan bijvoorbeeld een voorraadpool worden opgezet die integraal minder kost.

3. Zorg voor een duidelijk informatiebeleid
Als derde en laatste punt bespeur ik bij klanten vaak een sluimerende, categorische vermijding van het delen van informatie. “Ik weet niet wat ik precies mag delen, dus ik deel voor de zekerheid maar niets”. Die voorzichtigheid zorgt voor een blinde vlek in de zoektocht naar verbeteracties.
De oplossing is het voeren van een duidelijk informatiebeleid over wat je wel en niet mag delen, en op welke wijze informatie gedeeld mag worden. Wijs zo snel mogelijk iemand aan die over de vertrouwelijkheid en informatieveiligheid gaat. In sommige gevallen geldt: vertrouwen is goed, controle is beter. Gebruik bij vertrouwelijke gegevens daarom een wederzijdse geheimhoudingsverklaring.

Kortom… Doorbreek de traditionele gedachten en zie elkaar als echte partners. Leverancier, zorg dat je om de juiste gegevens vraagt en kijk eens over de grenzen heen bij je klant! Een proactieve leverancier, die vráágt om informatie, voegt waarde toe in de keten door mee te denken over betere forecasting. En, beste inkopers, daar hoort een weloverwogen vorm van openheid bij.

Meer weten?

Friso Kuipers
Senior Consultant