Drie tips voor het ontwerpen van een dashboard

Om ons heen zien we de vraag naar dashboards steeds meer toenemen. We leven in een onzekere tijd en ik merk bij klanten dat er een sterke behoefte is om inzicht te krijgen in de prestatie van de logistieke keten. Bedrijven hebben steeds meer data tot hun beschikking en met inzichten uit deze data kunnen bedrijven steeds betere beslissingen nemen. Volgens BI Survey is deze ‘data driven culture’ een van de belangrijkste Business Intelligence ontwikkelingen van 2020 [1].

 

Een recent voorbeeld is het coronavirus dashboard van de Rijksoverheid [2]. Data vanuit verschillende bronnen zijn samengevoegd in één dashboard, waarmee een toename van de verspreiding van het coronavirus snel zichtbaar is. Bij een flinke stijging van het aantal IC- en ziekenhuisopnames kan de Rijksoverheid besluiten een nieuwe (regionale) lockdown in te stellen.

 

Zelf heb ik voor een van onze klanten dit voorjaar een dashboard gemaakt, waarbij de prestatie van de service supply chain is weergegeven. Middels deze blog geef ik mijn belangrijkste drie tips voor het ontwerpen van een goed dashboard.

 

 

  1. Definieer een helder doel

Als eerste moet het doel van de klant helder zijn alvorens je een dashboard opstelt. Binnen Gordian zijn we er van overtuigd dat de kapitaalgoederen van klanten niet stil hoeven te staan als gevolg van logistieke tekortkomingen. Vanuit deze overtuiging helpen wij klanten om hun prestaties te verbeteren. Het doel van de klant heeft een belangrijke invloed op de inrichting van het dashboard. Het bepaalt namelijk de zaken waar het meest op moet worden gefocust. Zonder helder doel is het niet duidelijk welke informatie de focus op moet worden gevestigd en welke beslissingen er genomen moeten worden.

 

  1. Hou het dashboard eenvoudig

Als tweede geldt het principe ‘less is more’. Probeer je doel middels 3 of 4 Key Performance Indicators (KPI) weer te geven op één pagina. Een KPI maakt de prestaties van een bedrijf en haar onderdelen meetbaar en inzichtelijk, wat onontbeerlijk is om de doelstellingen te bereiken. Binnen Gordian kijken we vooral naar de samenhang tussen de KPI’s logistieke wachttijd, voorraadwaarde en logistieke kosten om de prestatie van de service logistieke keten te kwantificeren.

Door een beperkt aantal KPI’s in één overzicht weer te geven kun je je focussen op de belangrijkste indicatoren om het doel te bereiken. Gebruik daarnaast kleurcoderingen om het al dan niet voldoen aan de norm weer te geven en lijndiagrammen om de ontwikkeling van de KPI in de tijd te plotten. Middels kleuren en grafieken krijg je snel een algemeen beeld van de trend van een KPI.

 

  1. Voeg indicatoren toe om de misperformance te verklaren

Als derde moet het dashboard je helpen de volgende vragen te kunnen beantwoorden:

  • Wat gaat goed?
  • Wat gaat niet goed?
  • Wat is de oorzaak waarom het niet goed gaat?
  • Welke acties zijn nodig om te verbeteren?

 

Door een hiërarchie aan te brengen in het KPI dashboard is misperformance op het hoogste niveau terug te leiden naar de bronoorzaak en de verantwoordelijke proceseigenaar. Zo wordt de logistieke wachttijd beïnvloed door de leverbetrouwbaarheid [3] en de nalevertijd [4]. De tijdigheid van een aanvraag [5] en de voorraadbeschikbaarheid [6] zijn vervolgens de belangrijkste beïnvloeders van de leverbetrouwbaarheid. Door middel van dwarsdoorsnedes en inzoommogelijkheden in het dashboard kan je snel een overzicht van de belangrijkste beïnvloeders van een KPI krijgen.

Met het toepassen van de Plan-Do-Check-Act cyclus van Deming neem je keer op keer besluiten om zo de prestatie continu te blijven verbeteren.

 

Middels een goed dashboard kun je de belangrijkste data in één overzicht weergeven, om zo op feiten beruste besluiten te nemen. Zorg dat besluiten altijd in lijn zijn met het doel dat wordt nagestreefd. Laten we hopen dat het coronavirus dashboard van de Rijksoverheid geen aanleiding geeft om extra maatregelen te treffen om het virus onder controle te houden.

 

 

[1] https://bi-survey.com/top-business-intelligence-trends

[2] https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/

[3] In hoeveel procent geschiede de levering uiterlijk op de gewenste leverdatum

[4] Het gemiddeld aantal dagen dat de gewenste leverdatum is overschreden van alle ‘te late’ leveringen

[5] Het gemiddeld aantal dagen tussen het indienen van de aanvraag (reservering) en de gewenste leverdatum

[6] De kans dat een behoefte op een willekeurig moment in de tijd (ongepland) direct uit voorraad kan worden geleverd

Meer weten?

Brian Gelderblom
Software Delivery Engineer