Het ‘Internet of Things’ is geen ongebreidelde goednieuwsshow

Er wordt in een steeds grotere mate gesproken over het zogenaamde ‘Internet of Things’ (IoT). Het is dan ook één van de buzzwords van 2015. En zeker niet alleen in IT-kringen: in de logistieke wereld worden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten gehouden. Onderzoeks- en adviesbureau Gartner meldt dat de supply chain op diverse manieren gigantisch kan profiteren van de kansen die IoT biedt [1]. De ‘intelligente’ supply chain is slechts een kwestie van tijd. Of toch niet?

Het ‘internet der dingen’: ready for take-offIOT paars

Het internet der dingen is een term voor de ontwikkeling waarbij alledaagse apparaten worden verbonden met het internet en daardoor informatie kunnen uitwisselen met elkaar. In een huishoudelijke context kunt u denken aan uw robotstofzuiger die zonder te mopperen begint te stofzuigen zodra de voordeur in het slot valt, of uw smart TV die automatisch het geluid dempt als uw mobiele telefoon gaat.

Eind van dit jaar zullen 26 miljard toestellen met het internet verbonden zijn, zo meldt Value Chain Management [2]. Naar verwachting wordt dit aantal met gemak verdubbeld in 2020. Deze ontwikkeling boort volgens McKinsey [3] een markt aan met een geschatte jaarlijkse waarde van 10 biljoen euro. Het tijdperk van IoT lijkt daarmee definitief ingezet.

Meerwaarde voor de logistiek

Interessant is het feit dat een aanzienlijk deel van deze marktwaarde wordt toegeschreven op het conto van de logistieke domeinen zoals inventory management (3%) en condition-based maintenance (14%). Het Nederlandse ASML [4] gebruikt bijvoorbeeld de sensordata van haar productiemachines om de toestand van kritische componenten te monitoren. Hierdoor kunnen kritische componenten tijdig worden vervangen tegen minimale onderhouds-, stilstand-, en voorraadkosten. Een ander voorbeeld is de ‘slimme’ pakketkast van Cisco en DHL. Sensoren in de pakketkast monitoren de inhoud en delen deze informatie met de vervoerders. Dit zorgt voor een reductie van transportkosten omdat pakketkasten niet meer tevergeefs gecontroleerd worden.

Hindernissen op de weg naar een ‘slimme’ supply chain?

Tot zover de ongebreidelde goednieuwsshow. Wist u dat het gros van de ontwikkelingen onder de IoT noemer al gaande zijn sinds 1999 met RFID als bekendste voorbeeld? Waarom zou een ‘slimme’ supply chain nu wel in rap tempo van de grond komen? Er zijn dus nog een aantal hindernissen te nemen alvorens de belofte van IoT ingelost wordt.

  • Beveiliging: In een slimme supply chain draait het om het delen van informatie tussen allerhande toestellen en systemen in de logistieke keten. Dit brengt vanzelfsprekend de nodige veiligheidsrisico’s en beheeruitdagingen met zich mee. Hier geldt het principe van de zwakste schakel: Indien één zwakke verbinding wordt gehackt, heeft een kwaadwillende toegang tot alle gedeelde informatie in de rest van de keten. Hoe borgen we de veiligheid en betrouwbaarheid?
  • Ontbreken van standaarden: Op dit moment bestaat er een wildgroei van IoT communicatieprotocollen om de apparaten en systemen in een supply chain met elkaar te verbinden. Tot op heden is er geen industriestandaard. Dit leidt tot incompatibiliteit en betekent dat het aan elkaar knopen van verschillende databronnen onbegonnen werk is.
  • Samenwerking: Het succes van een intelligente supply chain staat of valt met samenwerking tussen partijen. Technologische en technische ontwikkelingen ten spijt, als partners in de keten elkaar niet vertrouwen is het onmogelijk om samen in een ‘virtuele organisatie’ te stappen. Hoe zorg je dat een machtige leverancier en afnemer opeens de handen ineen slaan? Hoe creëer je een economische ‘win’ voor alle betrokken partijen? Net zo belangrijk is de vraag hoe deze ‘win’ uiteindelijk eerlijk verdeeld wordt over de betrokken partijen.
  • Investering: Tenslotte is in de meeste gevallen een aanzienlijke investering benodigd in o.a. RFID, PLC systemen, de cloud en big data technieken om informatiedeling en samenwerking überhaupt mogelijk te maken. De terugverdientijd is zeer afhankelijk van de besparingen in de gehele keten. Deze investering kunnen dus een drempel zijn – met name voor het MKB – om IoT initiatieven te ontplooien.

Bezint eer gij begint

Kortom, het potentieel van het IoT voor de supply chain is evident. De huidige business cases tonen de kracht van de ontwikkelingen op dit gebied. Gelukkig zijn de hierboven genoemde uitdagingen zeker niet onoverkomelijk. Dit is dus inderdaad een boot die u niet mag missen, maar breng voordat u overenthousiast koers zet ook de ijsbergen in kaart.

 

Bronvermelding:

[1] Five Ways the Internet of Things Will Benefit the Supply Chain – Smarter With Gartner. [online] Gartner.com. Available at: http://www.gartner.com/smarterwithgartner/five-ways-the-internet-of-things-will-benefit-the-supply-chain-2/ [Accessed 18 Aug. 2015].

[2] Value Chain Management, (2015). De wereld wordt intelligent: Het potentieel van het Internet of things volgens iMinds. pp.6-10.

[3] Manyika, J., Chui, M., Bisson, P., Woetzel, J., Dobbs, R., Bughin, J. and Aharon, D. (2015). The Internet of Things: Mapping the value beyond the hype. McKinsey Global Institute, p.112.

[4] Datamining bij condition-based maintenance: Storingen voorspellen zonder kennis van machines.

Meer weten?