Hoe goede voornemens wél gaan werken

Booster je service logistieke prestaties in 2022!

In 2022 kilo’s afvallen of stoppen met roken? Van goede voornemens komt vaak weinig terecht. Ook in de wereld van de spares valt het mij op dat organisaties jaar in jaar uit worstelen met dezelfde issues. Denk hierbij aan stijgende voorraden, data kwaliteitsissues of versnipperde verantwoordelijkheden. Hoe zorg je nu dat je goede voornemens bepaalt én dat je ze haalt en niet verzeilt raakt in de dagelijkse rompslomp?

Hoe bepaal je vooruitstrevende maar toch haalbare voornemens?

Veranderen is moeilijk. Weet je wel écht wat je wilt? En hoe krijg je de neuzen dezelfde kant op? En weet je wel waar je nú staat?

 

  1. Vertaal je dromen naar concrete en haalbare voornemens

Waar wil je aan het einde van het jaar staan? Hoe zou je willen dat jouw organisatie/afdeling samen werkt aan betere prestaties? Filosofeer hier zelf eens over én houd een brainstorm sessie met je team. Vertaal dit vervolgens naar een geprioriteerde lijst op basis van impact, effort, geloofwaardigheid en draagvlak.

 

  1. Creëer inzichten én pak de eilandjes cultuur aan met smart gaming

Maintenance wil hogere voorraden, de magazijn manager kampt met dode voorraden, en inkopers kampen met een hoge werklast. De wereld van de spares is er doorgaans één met tegenstrijdige belangen. Versnipperde eigenaarschap over de spares en het ontbreken van gemeenschappelijke inzichten komen de besluitvorming niet ten goede.

Middels de Service Supply Chain Game krijgen betrokkenen binnen de keten snel inzicht in de vraag- en aanbodkarakterieken, knelpunten in de keten en hoe ketenspelers effectief kunnen samenwerken.

Figuur 1: Service Supply Chain game

  1. Bepaal je vertrekpunt

Weet je waar jullie nu staan? Hoe vaak grijp je mis op spares? En welke hoogte van het werkkapitaal is te rechtvaardigen? Kwantificeer het verbeterpotentieel en breng het volwassenheidsniveau van je processen in kaart.

 

Hoe zorg je dat je je voornemens volhoudt en bereikt wat je wilt?

Het is je vast eens overkomen dat je aan het begin van het jaar jezelf iets hebt voorgenomen en dat je na een paar weken terugvalt in oude patronen. Hoe zorg je dat je bereikt wat je wilt bereiken?

  1. Maak een verbeterplan/roadmap

Reken terug van je einddoel welke stappen allemaal nodig zijn om er te komen. Welke aanpak, activiteiten, en resources zijn er nodig om je droom te realiseren? Stel SMART doelen met een gefaseerd plan.

 

  1. Organiseer verbetercapaciteit

Mensen zijn van nature slechts 5% van hun tijd met bewust/gepland gedrag bezig en de overige 95% met onbewust en automatisch gedrag. Aan het einde van het jaar terugkijken en hopen dat je het gehaald hebt is een recept voor mislukking. Zorg dus dat je tactische capaciteit in huis hebt voor een continue focus op het materialiseren van verbeteringen. Neem regelmatig afstand van je dagelijkse activiteiten en kijk van die afstand eens terug op waar je feitelijk allemaal mee bezig bent? Krijgen de verbeterplannen nog steeds voldoende aandacht? Wordt de vooruitgang geboekt? En wat zijn de belemmerende factoren die de voortgang in de weg staan ?

 

  1. Verbeter continu met een gesloten verbetercyclus

Zonder je voortgang op het behalen van je voornemens te meten weet je niet waar je moet bijsturen. Maak KPI’s actionable om eenvoudig de vinger op de zere plek te leggen.  Sluit de Plan Do Check Act cyclus door periodiek bronoorzaken aan te pakken, initieer verbeteracties en volg die op.

 

Wil jij eens sparren over jouw service logistieke voornemens voor 2022? Ik spar graag met je mee.

 

Meer weten?