Logistiek aan de bak met Condition Monitoring

Ik hoor veel over innovaties die de logistiek kunnen verbeteren. Een van die innovaties is Condition Monitoring (CM), de basis van Condition Based Maintenance (CBM).
Gordian verricht samen met het bedrijfsleven onderzoek naar CM in een aantal TKI Dinalog projecten, maar bij de bedrijven waar ik kom, zie ik hier niets van in de praktijk. Nu kom ik vooral in contact met de servicelogistieke afdeling van de bedrijven en na wat rondvragen hoor ik dat CM wel wordt toegepast, vooral bij de onderhoudsafdelingen. Aangezien ook de servicelogistieke afdeling veel baat kan hebben bij CM, waarom zie je hier dan niets van terug?

CM/CBM en de drie belangrijkste voordelen voor onderhoud en logistiek
Bij CBM vervang je onderdelen van een asset op basis van de huidige staat van dat onderdeel. Je wacht dus niet altijd met vervangen tot het onderdeel kapot gaat (correctief onderhoud) en vervangt het onderdeel ook niet standaard na een vastgesteld tijdsinterval (preventief onderhoud). Om de huidige staat van een onderdeel te kunnen meten, zitten er allerlei sensoren in de asset. Pas wanneer de analyse van deze metingen aangeeft dat de kans op falen te groot is, dan wordt het onderhoud ingepland/uitgevoerd.

Voordelen onderhoud
Voor het onderhoud onderkennen we in ieder geval de volgende drie voordelen:

  • De ongeplande downtime van de asset is minder, omdat je het onderhoud ruim van te voren in kunt plannen.
  • De geplande downtime voor inspecties is ook minder. De inspecties gebeuren namelijk door middel van de sensoren, juist terwijl de asset opereert.
  • Onderdelen worden vervangen voordat destructief falen op kan treden; dus voordat het falende onderdeel andere onderdelen verwoest.

Voordelen logistiek
Voor de servicelogistieke organisatie onderkennen we de volgende drie voordelen:

  • De planbaarheid van reservedelen neemt toe, wanneer het onderhoud tijdig is ingepland, inclusief de daarbij benodigde reservedelen. Dit verkort de logistieke wachttijd.
  • Original equipment manufacturers (OEM’s) krijgen een beter beeld van de slijtage van hun onderdelen. Hierdoor neemt de voorgestelde voorraad op hun ‘recommended spare parts list’ (RSPL) af.
  • Er is een betere inschatting beschikbaar voor de reparatietijden van kapotte onderdelen. Als vooraf immers bekend is wat de oorzaak is van het (bijna) falen, is eerder bekend hoe en binnen welke tijd dit te repareren is.

Een muur tussen onderhoud en logistiek
De voordelen van CM zijn duidelijk. Wat ik niet begrijp is dat deze innovatie vooral (en soms alleen) bij de onderhoudsafdelingen blijft hangen. Er is blijkbaar een muur tussen onderhoud en logistiek als het gaat om CM. Waarom komt de waardevolle data, die CM genereert, niet bij de logistieke afdelingen terecht?

Vraagt logistiek het juiste?
Het implementeren van CM wordt meestal opgestart vanuit de asset managers en/of onderhoudsafdeling. Zij weten welke sensoren in de assets zitten en welke variabelen er dus worden gemeten. De logistieke afdeling is niet of nauwelijks betrokken. Hierdoor weet niemand binnen de logistieke afdeling welke data beschikbaar is of over welke data ze kunnen beschikken. Logistiek weet niet welke CM data ze kunnen vragen.

Is onderhoud te beschermend?
De onderhoudsafdeling is op haar beurt terughoudend om data te delen. Zijn ze bang dat anderen zich met hun werkzaamheden gaan bemoeien? Technische data is immers iets voor techneuten. Ze zien wellicht niet in wat voor toegevoegde waarde het heeft om de data te delen met logistiek. Onderhoud is zich er niet van bewust wat dit voor voordelen oplevert.

Verspreidt de innovatie
Wanneer je als bedrijf de investeringen doet om te innoveren, dan wil je natuurlijk het maximale uit je investering halen. Voor de investering in CM betekent dit dat de onderhouds- en de servicelogistieke afdeling dichter bij elkaar moeten komen. Deze afdelingen moeten samen het gesprek aangaan en uitvinden wat het delen van CM data kan betekenen. Ik geloof dat beide afdelingen dan heel blij worden van de mogelijkheden en gevolgen, want minder logistieke wachttijd is voor iedereen goed.

Wanneer onderhoud aangeeft welke data beschikbaar is en wat er nu mee gebeurt, dan kan logistiek aangeven wat logistiek met bepaalde data kan bewerkstelligen. Hierna ligt een experiment of implementatie voor de hand en kan de innovatie van CM de voordelen voor de servicelogistiek opleveren.

[1] Project: MaSeLMa
[2] Project: ProSeLo

Meer weten?