Logistiek van de koude grond – deel 1

“Je kèn toch niet in de grond kijken?”

Bovenstaande uitspraak was mijn eerste kennismaking met de markt van infra technische netbeheerders. Het duidt op het algemene beeld dat een goede materiaalplanning niet kan bestaan, omdat de situatie buiten – en in de grond- toch altijd anders is dan op papier bedacht. Het fascineerde me om te zien hoe diepgeworteld dit beeld is in deze branche. Is het daarmee ook een kansloze zaak om hierin iets te verbeteren?

 

 

De branche eist een sterk responsieve logistiek
Kenmerkend voor de branche van netbeheerders is dat de aanleg en het onderhoud qua werkzaamheden voor een groot deel wel degelijk goed te plannen is. De infrastructuur volgt immers geplande nieuwbouwprojecten of reconstructies. Echter, de exacte uitvoeringsdatum schuift nogal eens in de tijd door de vele afhankelijkheden met andere partijen. Daarnaast kent het beheerde net ook storingen waarbij een snelle reparatie nodig is, omdat er penalties kleven aan down time. De netwerken liggen verspreid door het hele land, dus een goede match tussen monteur en materiaal is cruciaal voor het uitvoeren van het werk. Kortom een dynamiek waarbij logistiek snel moet kunnen inspelen op de behoefte van de operatie.

 

Ik zie vele manieren waarop dit nu ingevuld wordt: van bergen ongecontroleerde voorraad verspreid door het hele land tot een minimalistische voorraad benadering met bevoorrading per project. Graag deel ik met jullie mijn ‘lessons learned’ met betrekking tot een responsieve logistieke inrichting passend bij deze branche.

 

Creëer een gedifferentieerde logistiek die aansluit bij de dynamiek van de operatie
Logistiek is een dienende functie en een one-size-fits-all inrichting is logistiek gezien misschien handig, maar past niet bij ieder type werkpakket. Differentieer daarom de logistiek per type werkpakket:

  • Grote projectmatige werkpakketten (kleine diversiteit aan materialen met hoog volume)
  • Kleine projectmatige werkpakketten (grote diversiteit aan materialen met laag volume)
  • Storingswerkpakketten (ongeplande vraag met kleine diversiteit en klein volume)

 

 

Grote projectmatige werkpakketten bedienen met een flexibel logistiek netwerk
Hier is het zaak om zoveel mogelijk te werken met geregistreerde projectvoorraden op locatie. Dit vereist een flexibel netwerk van magazijnlocaties, aangezien de locaties sterk tijdelijk van aard zijn. De voorraadbeheersing stuurt er vooral op materialen gepland binnen te laten komen, bij voorkeur rechtstreeks vanaf de leverancier. Schenk expliciete aandacht aan het afsluiten van het project. Uiteindelijk moeten de restvoorraden minimaal zijn.

 

 

Kleine projectmatige werkpakketten bundelen vanuit een centrale voorraadsturing
Door gebundelde inkoop, transport en centrale voorraadsturing haal je hier efficiency-voordelen. Kleine projecten bevoorraden per project brengt namelijk hoge transport en handlingkosten met zich mee. De focus in het voorraadbeheer ligt hier in de scheiding tussen materialen die gepland ingekocht worden (order gestuurd) en de materialen die voorraad gestuurd ingekocht worden. De belevering van projecten vindt gebundeld plaats aan de uitvoerende monteur.

 

Storingswerkpakketten
De storingswerkzaamheden worden zoveel mogelijk vanuit voorraadpunten in het veld beleverd, bijvoorbeeld vanuit de voorraden in de bussen van de monteurs en hublocaties (wanneer dit fysiek niet in de bus van de monteur past). Dit alles gericht op een zo snel mogelijk herstel van het netwerk. Het voorraadbeheer richt zich op vooral op voorraad gestuurde materialen en materialen waarvan het risico op down-time van het netwerk groot is. Herbevoorrading van de voorraden in de bussen en hublocaties gebeurt vanuit het centrale magazijn.

 

Kortom: We kunnen nog steeds niet in de grond kijken, maar een meer efficiënte en betrouwbare materiaalvoorziening begint bij een passende logistieke inrichting. Zijn we er dan? Zeker niet! Bijpassende processen en organisatie zijn essentieel, denk bijvoorbeeld aan zaken als een goede werkvoorbereiding en materiaalregistratie. Op deze, en andere rand voorwaardelijke zaken kom ik in mijn volgende blog graag terug.

 

Ondertussen hoor ik alvast graag of je jezelf herkent in dit beeld van de markt. Ook als je een andere ervaring hebt of een andere visie op de logistieke inrichting ga ik graag met jou in gesprek.

Meer weten?

Rutger Vlasblom
Director Europe