Onderhoud wordt een aantrekkelijke “game” met Mixed Reality

De app Pokémon Go kreeg in 2016 miljoenen (vooral jonge) mensen op de been die als wilde hordes van hot naar her renden om Pokémons te vangen. Dit was een zeer succesvolle vorm van het projecteren van digitale informatie in de realiteit. Na deze app leek de aandacht voor het mixen van digitale informatie en realiteit weg te ebben. Inmiddels komen er meer toepassingen gebaseerd op deze technologie. In mijn ogen is dit  een perfecte, efficiency verhogende toepassing voor monteurs in onderhoudsbedrijven. Tevens maakt deze technologie de branche weer een stuk aantrekkelijker voor een nieuwe generatie technici.

 

 

Digitale informatie in de realiteit

Er zijn 3 vormen waarbij digitale informatie geprojecteerd worden in een ruimte:  Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) en Virtual Reality (VR).

In de meeste gevallen maken deze vormen gebruik van smart glasses. Een slimme bril die digitale informatie of beelden projecteert in de echte wereld.

Bij AR wordt de digitale informatie tweedimensionaal toegevoegd aan de gefilmde realiteit op een beeldscherm.
VR projecteert alleen virtuele informatie, hierbij is er geen verbinding meer met de realiteit. Vooral leuk voor gamers, maar minder bruikbaar voor bedrijfstoepassingen.
Bij MR is de informatie driedimensionaal. Hierdoor is het mogelijk de realiteit te laten interacteren met de digitale beelden. Dit maakt MR ook interessant voor industriële toepassingen. Bijvoorbeeld door in de realiteit een geprojecteerd driedimensionaal gebouw te bekijken vanuit alle hoeken door er letterlijk omheen te lopen.

 

 

Allemaal leuk, maar wat kunnen we er mee in onderhoud en logistiek?

 

Voordelen bij de diagnose van onderhoud

De uitdaging bij onderhoud zit hem vaak in de onvoorspelbaarheid van het falen van een systeem. Systemen worden steeds complexer, waardoor het meer tijd vergt om een defect te vinden. Dit is kostbare tijd. MR biedt onderhoudsmonteurs een eenvoudige manier om bruikbare, visuele informatie te verkrijgen tijdens een diagnose. Zo kan een monteur het asset scannen (bv. door het richten van de cursor van de slimme bril op het kenteken) en hierbij gekoppelde informatie in beeld krijgen:

  • Gebruikersmeldingen over het defect
  • Vorige onderhoudsbeurten en eerdere defecten
  • Onderhoudsinstructies bij potentiële defecten

Daarnaast kan ook een tweedelijns expert ingeschakeld worden die op afstand meekijkt. Alles is er op gericht het systeem zo snel mogelijk weer inzetbaar te hebben.

 

 

Logistieke keten sneller in werking zetten

Is het defect gevonden, dan wordt het met MR makkelijker om de diagnose te registreren en de juiste onderdelen te krijgen. Een monteur heeft de optie om naar de defecte onderdelen te kijken en de slimme bril herkent het onderdeel en koppelt direct de beschikbaarheid terug. Hiermee kan de logistieke keten snel in gang gezet worden om de onderdelen te laten uitleveren of te bestellen.

 

Eenvoudiger en correct registreren van verbruiken

Op dit moment beschikken de meeste onderhoudsorganisaties over uitgebreide ERP en/of Asset Management software waarin ze alle denkbare informatie kunnen registreren en volgen. Echter, de angel van deze systemen zit hem in het correct registreren van de informatie. Kijkend naar de vele voorraadverschillen die ik tegenkom in de praktijk, blijkt het nog altijd lastig om monteurs materiaalverbruik juist te laten registreren. Monteurs gaan voor een snelle goede reparatie en zien deze administratieve taak achteraf als verloren tijd. Met MR kan de monteur met de slimme bril het gebruikte component aan de materiaalverbruikslijst van de werkorder laten toevoegen.

 

Registreren en managen van de installed base

Het is voor veel onderhoudsbedrijven een uitdaging om een compleet en actueel overzicht te houden op de technische status van de assets in het veld. Ook hier kan MR goed gebruikt worden, wederom door het eenvoudig scannen van het asset en hier benodigde gegevens aan toe te voegen, door bijvoorbeeld foto’s of opnames te maken van slijtage, kilometrage, locatie, etc.

 

Plug and play?

Deze nieuwe technologie is zonder meer indrukwekkend en bruikbaar. Maar een zinvolle implementatie vergt uiteraard de nodige inspanningen, zoals het samenbrengen van alle benodigde informatie. En dat is geen sinecure. Om MR in te faseren, moet namelijk een aantal basiszaken ingericht zijn:

 

  • Een actueel artikelbestand (de kern van de verbruiksregistratie draait om een up-to-date artikelbestand)
  • Het datamanagementproces (welke informatie te registreren en met welk doel)
  • Maintenance support niveaus (inrichten diagnose en kwaliteitscontrole scenario’s voor MR)
  • De koppeling naar het configuratiemanagementproces (actuele configuratie informatie met 3D-tekeningen voor objectherkenning)
  • De koppelingen naar het ERP of Asset management systeem (hoe installed base informatie te verwerken en waar te verankeren)

Daarnaast ligt er een grote uitdaging op het verandervlak. De huidige populatie onderhoudsmonteurs is veelal een vergrijzende groep veteranen met essentiële onderhoudskennis en ervaring, maar relatief minder affiniteit met de allernieuwste snufjes op digitaal gebied. Het is dus zaak deze ervaren monteurs in te zetten op hun kracht, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de maintenance support, opleiding en in de tweedelijns onderhoudssupport.

 

Hoe ver is uw onderhoudsbedrijf met de voorbereidingen op deze ontwikkeling? En in hoeverre bent u in staat om de gamer van vandaag aan te trekken als onderhoudsmonteur van de toekomst? Wij helpen u graag op weg om de logistieke informatiebasis in te richten.

Meer weten?

Rutger Vlasblom
Director Europe