Supply Change Management: Playing in Concert

In de loop der jaren heb ik diverse veranderprogramma’s met een Supply Chain Management (SCM) focus voorbij zien komen. Vaak betrof dat een organisatorische wijziging, gekoppeld aan een specifieke SCM-verbeterdoelstelling. Zoals de omslag van een functionele naar een meer procesgerichte organisatie of het centraliseren van logistieke functies.

Een metafoor die in me opkomt om de gewenste aanpak in dit soort complexe veranderprogramma’s te beschrijven, is die van een symfonieconcert. Waar ik interessante parallellen zie, is bij de concepten: Partituur, Opstelling, Harmonie en de Rol van de dirigent.

Succesvol Supply Change Management start met een goede partituur, ofwel een helder en overtuigend verhaal, waarmee alle neuzen in dezelfde richting worden gezet. Voor een effectieve uitvoering is een goed doordachte, multifunctionele opstelling essentieel, met extra aandacht voor de kernposities in het programmateam. Zorg voor harmonie zodat iedereen dezelfde baslijn, ofwel verandertempo aanhoudt. Creëer voldoende improviserend vermogen en een sfeer van trots en plezier. Vier successen onderweg. Hanteer een eenduidige methodiek en toets vooral op de bezielende leiderschapsstijl van de dirigent, de programmamanager.

Hoe dan, zult u zich afvragen?

Partituur
Een partituur is het volledige overzicht van een muziekstuk, waarin alle afzonderlijke partijen onder elkaar genoteerd staan. De componist stelt de partituur samen. Een goede dirigent kan in de partituur met één blik het totale verloop van de muziek overzien.

De parallel met verandermanagement zit hem in het belang van een aansprekend en duidelijk verhaal over de gewenste verandering. Een heldere visie over de reden en richting van de verandering, een overzichtelijk plan van de te bereiken situatie en een goed doordachte uitleg over hoe daar te komen.

Een duidelijk en krachtig verhaal legt grotendeels de basis voor succesvol verandermanagement. Zoals een partituur ervoor zorgt dat iedereen in harmonie met elkaar speelt, helpt een goed gecommuniceerd verhaal om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen bij een complex veranderproces.

Opstelling
Grote symfonieorkesten hebben meestal een opstelling met vier hoofdgroepen: strijkers, houtblazers, koperblazers en slagwerk. Er kan echter op gevarieerd worden met het aantal instrumenten per hoofdgroep en met de positie van de verschillende musici. Hierdoor kunnen hele andere accenten worden gelegd in de compositie.

Complexe supply chain veranderingen vragen meestal om een goede doorsnede van de organisatie en niet alleen om supply chain professionals. Ook hier kan het aantal en de verschillende soorten medewerkers voor verschillende accenten in het programma zorgen.

Het is belangrijk kritisch naar de profielen van de mensen op de kernposities binnen het programmateam te kijken. Vaak krijgen mensen zo’n positie vanwege hun huidige verantwoordelijkheid, terwijl het essentieel is voor het succes van het programma dat ze ook voldoende kennis hebben van verander- en programmamanagement.

Harmonie
Zonder harmonie en samenspel geen concert. Daarom wordt voor elk concert een zogenaamde baslijn uitgeschreven; deze geeft het tempo aan. Hieromheen kan op verschillende manieren met andere instrumenten worden geïmproviseerd, waarmee de muziek verder wordt ‘versierd’.

Voor de harmonie is het belangrijk dat er duidelijkheid is over het gewenste tempo. Als iedereen zijn of haar eigen tempo hanteert, zal harmonie ver te zoeken zijn. Dit geldt voor het concert, maar zeker ook voor veranderprogramma’s.

Verder vind ik het concept improvisatie erg toepasselijk. De wereld is slechts beperkt ‘maakbaar’, dus zorg ervoor dat je in grotere veranderprogramma’s ook voldoende ruimte creëert voor improviserend vermogen. Zo kun je snel en flexibel reageren op verrassingen of tegenslagen.

Tot slot spreekt het idee van versiering me aan, omdat dit gaat over de bezielende kant van verandermanagement. Dat gaat over werken met trots en plezier, het gevoel hebben dat je onderdeel bent van een groter geheel, een succesverhaal. Belangrijk onderdeel daarvan is het creëren van een sfeer van veiligheid en vertrouwen, waar mensen fouten mogen maken. Maar het gaat ook over het vieren van successen onderweg.

Rol van de dirigent
De werkelijke kunst van dirigeren is niet zozeer het aangeven van de maat, als wel het overbrengen van emoties en musici te overtuigen van en te motiveren voor de gewenste interpretatie. Vereisten voor een goede dirigent, naast  muzikaal inzicht en een behoorlijke dirigeerslag, zijn een ijzeren wil, grote stressbestendigheid, overredingskracht, drive, creativiteit en verbeelding.

Deze parallel behoeft volgens mij nauwelijks toelichting: vervang Dirigent door Programmamanager, Musici door Collega’s en Muzikaal inzicht door All-round supply chain deskundig en de parallel klopt.

Want bij een symfonieorkest zonder partituur, opstelling, harmonie en dirigent is de kans groot dat het nieuwe  muziekstuk een flop wordt.
Die parallel kunt u ook doortrekken bij uw veranderprogramma!

Meer weten?