Veel maakbedrijven nog volledig vastgeroest in oude service modellen

Een beetje kruipolie voorkomt vast blijven zitten

Source: *1

Service is big business, maar het opzetten van een substantiële en winstgevende business vanuit de positie
van maakbedrijf is niet eenvoudig. Als een bedrijf hier over begint na te denken, komen gelijk veel vragen naar boven. Welke rol willen we spelen in de markt en welke services gaan we dan aanbieden? Wat moeten we daarvoor veranderen in onze huidige organisatie en kan iedereen hierin wel mee? Hoe houden we het traject beheersbaar? En belangrijker nog, hoe maken we er een succes van? Logische vragen maar de moed zinkt je gelijk in de schoenen. Toch is het antwoord op deze vragen eenvoudig: zorg voor een beetje kruipolie!

Bij menig bedrijf waar ik kom blijkt  namelijk het gevaar van vastgeroeste service modellengoed op te lossen. Hieronder noem ik een aantal ingrediënten voor deze “wonderolie”:

Visie zonder actie is dagdromen; actie zonder visie een nachtmerrie
Het belangrijkste dat u als directie kunt en moet doen is een duidelijke stip aan de horizon zetten en vervolgens concreet hier mee aan de slag gaan. Reflecteer daarbij vooral op uw eigen houding en gedrag. Veel directies in de maakbedrijven hebben namelijk nogal een traditionele invalshoek (techniek). En ja, ik begrijp uw enthousiasme over uw nieuwste innovatie in uw productaanbod! Maar het een sluit het ander niet uit en als u ook in de toekomst wilt blijven “maken” dan moet u ook innoveren in service.

Zorg daarom voor complementariteit in uw management team en daag elkaar uit vanuit verschillende invalshoeken. Formuleer vervolgens ook goed met elkaar waarom een eventuele verandering naar een meer service gerichte organisatie noodzakelijk is. Mijn stelling: zonder crisis geen verandering.

Stimuleer werknemers in de verandering
U heeft nu dus een duidelijk ambitieus gedeeld beeld van de toekomst binnen uw MT. Maar hoe krijgt u de rest van de organisatie hierin mee. Vanuit het principe dat niemand (ook u niet) veranderd wilt worden, is het verstandig om uw organisatievisie te vertalen naar een concreet perspectief voor uw medewerkers. Hoe worden zij er beter van?

Zodra duidelijk is wat de kansen en bedreigingen zijn voor uw medewerkers ontstaat de basis voor het uitwisselen van gedachten en ideeën over op welke manier we gezamenlijk kunnen werken aan het realiseren van de nieuwe visie. Op deze manier wordt het veranderingsproces een spannend avontuur. Nu is niet iedere werknemer even avontuurlijk ingesteld dus zorg ook voor voldoende escape mogelijkheden

Het allerbelangrijkste dat u als leider van uw organisatie vervolgens moet doen is als leidend voorbeeld op te treden. Stel uzelf daarbij kwetsbaar op. Als u laat zien dat u buiten uw comfortzone durft te stappen en fouten durft te maken dan geeft u uw medewerkers het vertrouwen dat dat ook voor hen geldt. Hiermee wordt het traject een stuk minder eng.

Richt kostbare tijd en energie op de juiste zaken
Oké, we gaan dus met elkaar aan de slag op weg naar de geformuleerde stip op de horizon. Dat is mooi, maar kijk uit! Een veel gemaakte fout is dat bedrijven gelijk te grote stappen willen maken. Succesvolle transformaties (zoals bij IBM, Xerox, Damen , etc.) namen soms wel meer dan 10-20 jaar in beslag. Dus bedenk wat de beste strategie is (op basis van effort en impact) voordat u aan de slag gaat met nieuwe service en diensten te ontwikkelen. Hierbij kunt u denken aan het aanpassen van allerlei systemen, de organisatie op zijn kop gooien en medewerkers trainen in de gewenste nieuwe competenties.

Niet “big” maar “small” past in deze context. Korte termijn resultaten geven vertrouwen en creëren de benodigde energie voor een succesvol vervolg.

Creëer randvoorwaarden voor succes
Ik sluit graag af met een aantal randvoorwaarden voor zo’n succesvol vervolg. De belangrijkste basis voor succes is een goede Business Case. Logisch, zult u denken maar ik kom zeer geregeld bedrijven tegen die hier niet voldoende aandacht aan hebben besteed. Met alle gevolgen van dien. Vraag uzelf van te voren af of u de juiste ingrediënten in huis heeft om de wonderolie te laten werken. Het vraagt namelijk wel een stukje “ondernemers lef” om hiermee aan de slag te gaan.

Zit dat wel goed bij u? Dan is de volgende stap voldoende support vanuit de top van het bedrijf, niet alleen in woorden maar vooral in daden. Stimuleer nieuwe ervaringen en wees realistisch. Soms mislukken dingen nu eenmaal. Zorg daarnaast voor voldoende Project (verander)management capaciteit (dit doet u er echt niet even bij) en maak een realistisch plan van aanpak.

Start small, end big!

*1: Photo by Chen ming liang on Unsplash

Meer weten?