Volg de pijltjes

Bij de deur word ik vriendelijk begroet door een medewerkster. Ze geeft mij een mandje aan terwijl ze met haar andere hand een flesje desinfectiegel vasthoudt. Met geel tape zijn er pijlen gemaakt op de grond. Als ik verder de winkel in loop merk ik dat er stukken pad afgesloten zijn zodat, als je de pijlen volgt, er een eenrichtingsverkeer is van ingang tot uitgang. Op deze manier kruisen personen elkaar niet. Twee meter voor mij staat een man stil, voor hem bekijkt iemand gehurkt producten van de onderste plank. Vanwege het smalle pad kunnen we niet passeren en door de afgesloten ruimtes is het ook niet mogelijk om een andere route te nemen. Na enkele minuten kunnen we weer verder om een aantal meter verder het zelfde schouwspel te aanschouwen. Terwijl ik in dat gangpad stond kon ik maar aan één ding denken: restricties zijn soms goed, maar soms ook verschrikkelijk onnodig.   

 

Restricties in de keten

Waarom is het belangrijk om restricties te herkennen? Overal om ons heen hebben we te maken met restricties en het is goed om te onderzoeken hoeveel invloed deze uiteindelijk hebben op het resultaat. Een vaak gezien voorbeeld binnen voorraadbeheer is de minimale bestelgrootte die opgelegd wordt vanuit de leverancier en er voor zorgt dat je meer gaat bestellen dan je eigenlijk wilde, maar ook in de rest van de keten komen genoeg voorbeelden naar boven. Een budget plafond bij inkoop, beperkte ruimte voor voorraad in het magazijn of wanneer onderdelen vervoerd moeten worden in een vrachtwagen. Het maximaal aantal transacties die je op een dag kan uitvoeren richting klanten. En als er meerdere voorraadpunten zijn, mag iedereen elkaar bevoorraden en uitleveren naar klanten?

 

Wegnemen

Het weghalen van restricties zorgt voor extra mogelijkheden die het resultaat alleen maar kunnen verbeteren. Wanneer de nieuwe opties niet tot een betere uitkomst leiden, kiezen we de oude oplossing. In ons voorbeeld zou het prettig zijn dat ik mijn looproute kan wijzigen, wanneer een gangpad gesperd wordt. Op de ene restrictie kan je meer invloed uitoefenen dan de ander. Een maximaal budget kan je lastig verhogen, maar de MOQ van de leverancier verlagen behoord vaak wel tot de mogelijkheden. Probeer hierin een win-win situatie te vinden en zoek naar de achterliggende reden van een restrictie. Je kan bijvoorbeeld een leverancier met opstartkosten aanbieden om per onderdeel meer te betalen, zodat je zelf de kans op restvoorraad verkleind.

 

Soms ook nodig

Moeten we nu alle restricties, waar mogelijk, gaan weghalen? Nee, dat is ook niet het antwoord. Restricties kunnen namelijk ook helpen bij het sturen naar een goede oplossing en maken daardoor het probleem juist minder complex. Als er in ons voorbeeld 50 mensen in de winkel rondlopen, dan wordt het heel lastig om van elkaar te bepalen waar iedereen naar toe gaat. Het is dan zo druk, dat personen af en toe moeten terug lopen om elkaar niet te kruisen. Er zal heus een optimale oplossing zijn, maar ik denk niet dat het gaat lukken om de andere klanten te enthousiasmeren voor een complexe wiskundesom. In dit voorbeeld helpen de restricties de oplossing te sturen, zodat we zonder moeilijke berekeningen toch dicht bij een goed resultaat komen. In grote magazijnen lossen ze dat inmiddels anders op, daar maken ze gebruik van aangestuurde robots met achterliggende software. Allemaal een microchipje dan maar?

Meer weten?

Rogier Zoun
Lead Consultant