Voorraadbeheer in Zuid-Afrika, compleet andere koek?!

Na een paar jaar ervaring met het optimaliseren van service supply chains in Nederland, ben ik de uitdaging aangegaan om dit in Zuid-Afrika te doen. Tot mijn verbazing liggen er in Zuid-Afrika nog veel kansen of ken ik de problematiek in Nederland niet goed genoeg?

Voorraadbeheer uit balans?
“Welke afdeling doet voorraadbeheer van de reserveonderdelen bij jullie?” Een logistieke afdeling met voorraadbeheerders die voorraadniveaus optimaliseren lijkt voor de hand te liggen, is het niet? In Zuid-Afrika liggen op dit vlak nog enorme kansen. Ik zie vaak een dominante onderhoudsafdeling die de afdeling Inkoop dicteert over de uitvoering. Dit gaat doorgaans gepaard met een torenhoge voorraadwaarde terwijl monteurs nog steeds misgrijpen op onderdelen. Problemen zijn dus aanwezig, nu nog iemand die zich hiervoor probleemeigenaar voelt!

Een duurzame verbeterslag vraagt meer dan optimalisatie van de voorraadparameters. We helpen inmiddels een aantal bedrijven met het inrichten van een gesloten verbetercyclus inclusief het herpositioneren van de rollen binnen de organisatie en het opleiden van de mensen. Dit kennen we in Nederland toch niet meer of vergis ik mij?

Creëren van structuur: een goede basis voor optimalisatie
Voor we bedrijven helpen te verbeteren, proberen we eerst te begrijpen waar een bedrijf staat, tekortkomingen te identificeren en problemen te doorgronden. Als de processen bijvoorbeeld nog niet gestandaardiseerd zijn en (historische) data niet te vertrouwen, heeft het niet zoveel zin om te optimaliseren, immers: ‘shit in’ is ‘shit uit’. De situatie brengen we vaak in kaart met een scan bestaande uit kwantitatieve analyses en procesanalyses met behulp van interviews. Uitkomst is dan een volwassenheidsfase van ‘firefighting’ tot ‘excellence’. In Zuid-Afrika is mijn indruk dat veel service logistieke organisaties te classificeren zijn als ‘stabilizing’. De uitdaging voor ons is dan bedrijven te helpen condities te creëren die optimalisatie mogelijk maken. Nederlandse bedrijven zijn vaak net een stapje verder.

 

Het rationaliseren van beslissingen
Waar in Nederland doorgaans een procedure is opgesteld voor de manier van werken, staat dit in Zuid-Afrika nog in de kinderschoenen. Definities over kritische parts en assets ontbreken dikwijls, laat staan dat er informatie in het systeem over te vinden is. De uitdaging is dan ook om de kennis en ervaring in de hoofden van specialisten te gebruiken om beslissingen te rationaliseren. Door multidisciplinaire workshops te organiseren bereiken we steeds meer begrip voor het belang van een goede onderhoudslogistieke bedrijfsvoering. Zo hebben we afgelopen jaar een beslisboom ontwikkeld om voorraadsturingsparameters voor slow- en non-movers te bepalen.

In Nederland kreeg ik de indruk dat organisaties een stapje verder zijn dan in Zuid-Afrika. Of herkent u juist elementen uit deze blog in uw eigen organisatie? Ga in dat geval eens bij uzelf te rade of het niet eens tijd wordt om wat meer aandacht te gaan schenken aan uw service logistieke organisatie en bedrijfsvoering. Ik ben benieuwd welke helden mij laten weten zich te herkennen in dit verhaal.

Meer weten?