Port of Antwerp

Matthias Lootens, Onderhoudsingenieur bij Port of Antwerp: “Het traject met Gordian zorgde voor een verhoogd inzicht in de magazijnwerking én bevestiging van het bedrijfsbelang.”

Brian Gelderblom Software Delivery Engineer

Aanpak

Gefaseerd professionaliseren

Aanpak - Lorum ipsum

Het Havenbedrijf van Antwerpen (Port of Antwerp) beheert en onderhoudt de dokken, bruggen, sluizen, kaaimuren, dienstgebouwen en gronden in de haven van Antwerpen. Deze assets zijn van cruciaal belang voor de werking van de haven. Om dit beheer en onderhoud zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren, investeerde Port of Antwerp in de optimalisering van de logistieke processen.

 

Gordian en Port of Antwerp organiseerden diverse workshops met medewerkers van alle afdelingen om de huidige processen te bekijken en vanaf hier te werken naar een ‘To Be’ situatie. Gordian stelde vervolgens procedures op voor o.a. het kenbaar maken van de behoeftestelling, het aanmaken van nieuwe artikelnummers, het opstellen van Critical Parts lijsten en het inkoop en magazijnproces. Naast een duidelijke procesflow, brachten we deze processen ook terug tot concrete afspraken. Denk hierbij aan het vragen van inkoopbevestigingen, het reserveren op werkorder of het uitgeven van materiaal op vertoon van een geaccordeerde werkorder.

 

Met name in de bepaling en uitwerking van het nieuwe voorraadbeleid heeft Gordian de ‘SPM Studio’ aangesloten op het EAMS van Port of Antwerp, Maximo. Met behulp van de SPM Studio en de wensen van de onderhoudsingenieurs en magazijnbeheerders, worden periodiek optimale bestelniveaus en ordergroottes vastgesteld. En met de introductie van een KPI dashboard en een ‘Plan Do Check Act’-cyclus krijgt Port of Antwerp meer inzicht in de prestaties van de logistieke keten. Zo kan men sturen op een continue verbetering.

Resultaat

Betere samenwerking en meer informatiedeling

Resultaat - Lorum ipsum

De nieuwe werkprocessen leidden tot een betere samenwerking en meer informatiedeling tussen het magazijn en de interne klanten. Dit zorgde ook voor meer begrip tussen de verschillende afdelingen. Door het toepassen en periodiek wijzigen van de bestelparameters, stuurt Port of Antwerp haar voorraad proactief en beter aan. Dit leidt tot een betrouwbare voorraad, zonder dat er teveel op voorraad ligt. De introductie van de Plan Do Check Act-cyclus zorgt er vervolgens voor dat deze betrouwbare voorraad op peil blijft met een hoog serviceniveau voor de servicemonteurs en een gezond kostenniveau voor de controller. Het is een on-going traject dat blijvende aandacht nodig heeft. Het traject heeft gezorgd voor een verhoogd inzicht in de magazijnwerking én bevestiging van het bedrijfsbelang.

 

Meer weten?