RET

RET goed op weg met spare parts management

“Tactische voorraadplanning staat op de kaart en RET maakt daarbij dankbaar gebruik van de dienst Planning Services die Gordian levert.”

Aanpak

Op zoek naar de juiste mix van planningsconcepten

Aanpak - Lorum ipsum

Het assortiment reservedelen van RET telt meer dan 20.000 verschillende artikelen, verdeeld over meerdere locaties in Rotterdam waarbij elk artikel zijn eigen vraag- en aanbodkarakteristiek heeft. Het is ondoenlijk om alle reservedelen evenveel aandacht te geven en dus was het zaak om de reservedelen te categoriseren.

Samen met een consultant van Gordian stelde de (tactische) voorraadplanners een planningsconcept op per categorie reservedelen. Daarbij maakte RET gebruik van de kennis en kunde die Gordian op dit vlak heeft opgebouwd. De planningsconcepten zijn vervolgens ondergebracht in het softwarepakket dat Gordian levert aan RET.

Resultaat

Gericht sturen op beschikbaarheid, werkkapitaal en kosten

Resultaat - Lorum ipsum

RET grafiekMet de planningsconcepten en de software is RET in staat om gericht haar voorraadreductie doelstellingen om te zetten in specifieke acties per reservedeel (hierboven wordt steeds het woord reservedeel gebruikt). Periodieke coaching door een Gordian consultant zorgt voor continue verbeteringen in de planningsconcepten en algoritmes.

RET wist inmiddels de voorraadwaarde met 30% te reduceren bij gelijkblijvende beschikbaarheid. Uiteindelijk draagt het gebruik van de software en het continu verbeteren van de planningsconcepten bij aan het hoge serviceniveau waar RET voortdurend naar streeft.

> download de client case van RET

Meer weten?