Bachelorproject bij Daf_Verbeterproject in de service logistiek