Nieuws en publicaties

3D-printen: de kansen voor service logistiek

Op 21 september vond een inspirerende en zeer interactieve sessie plaats over 3D-printen bij Daedalus. Een goed gemêleerd gezelschap bestaande uit asset owners (zoals Defensie,  verschillende OV bedrijven en ECT), leveranciers (Alstom, Thales) en kennisinstellingen (TUE, UT en NLR) wisselden ideeën uit over de toepasbaarheid van 3D-printen. Een belangrijke conclusie is dat technisch gezien weliswaar al veel mogelijk is, maar dat veel rationalisering en conditionering nog nodig is. Denk bijvoorbeeld aan Intellectual Property, feitelijke economische voordelen en niet in geld uit te drukken voordelen en onverwachte opportunities (Landmacht heeft bijvoorbeeld in remote areas veel meer capability).


Eerste resultaten van 3D-printen zijn hoopgevend!

Ludmila ‘t Hoen (NLR) presenteerde de uitkomsten van hun onderzoek dat zij in samenwerking met Defensie uitvoerden. Dit leidde tot een goede discussie over wat met 3D-printen technisch mogelijk is. Diverse technieken kwamen aan de orde, evenals de voor- en nadelen t.o.v. conventionele technieken als frezen. Ook werd de positionering van de 3D-printer in de keten beschouwd, zoals in een missiegebied of bij een depot. Tot slot presenteerde ze twee business cases bij de Landmacht en Luchtmacht. Conclusie: de toepasbaarheid – technisch en economisch – begint interessant te worden. Deze bedraagt tussen de 5 en 10% van alle reserveonderdelen.

Koen Tampère (NMBS) gaf aan dat NMBS in een verkennende fase zit door 3D-printen te testen op niet-kritische artikelen. Er zijn behoorlijk veel cases die succes laten zien, vooral in productietijd en kosten. NMBS levert daarbij de specificaties en externe 3D-print bedrijven doen het feitelijke printwerk. De beoogde toekomst is een veel kortere keten, maar er moet nog veel gebeuren omtrent regelgeving en certificering.


Levendige discussie over economische voordelen van 3D-printen

Matthieu van der Heijden (Universiteit Twente) en Bram Westerweel (Technische Universiteit Eindhoven) leidden de discussie over de economische voordelen van 3D-printen. Uit hun onderzoek kwam naar voren dat de voordelen voor de logistiek niet altijd heel groot zijn t.o.v. de conventionele technieken. Echter, als 3D-printen wordt gecombineerd met condition based maintenance (of bij een volledige shutdown) zijn de voordelen groot, omdat je dan “just in time” het benodigde part kunt printen. Overigens: de kwaliteit van het geprinte product (customer satisfaction) is een belangrijke graadmeter voor het wel of niet toepassen van 3D-printen.


De techniek moet naar de man op de vloer!

Een opzwepend verhaal van Bart Zwiep (DMO) over de toepasbaarheid van 3D-printen in Mali. Het concept moest aan populariteit winnen. Nadat de eerste parts succesvol geprint waren, werd het concept populair op de gehele compound. Vervolgens zijn vele parts geprint. Dit waren overigens vooral tailor made producten, ergo geen reguliere bevoorradingsproducten. Succesbepalend was dat de techniek naar de man op de vloer moest. De aanwezigheid van een lead ontwerper is overigens ook een bepalende succesfactor.

We sloten de middag af met een rondleiding bij 3D Print Lab. We kregen een demonstratie van de werking van een 3D-printer en zagen voorbeelden van wat er allemaal al mogelijk is met 3D-printen.
Kortom: een zeer leerzame middag!

Meer weten?