Nieuws en publicaties

Digital Twins; Heeft elke fysieke asset in de toekomst een digitaal kopie?

Service Logistiek onderwerp uitgelicht

Afgelopen periode heeft Gordian Logistic Experts in samenwerking met het Service Logistics Forum (SLF) en in opdracht van TKI Dinalog de meest veelbelovende innovatieconcepten onderzocht voor het service logistieke vakgebied. Vanuit het SLF visiedocument zijn acht concepten naar boven gekomen met verbeterpotentie voor service logistieke bedrijven. Dit zijn: Servitization, Additive Manufacturing, Blockchain, Artificial Intelligence, Digital Twins, Robotics, SCT en Extended Reality. In de vorm van innovatiebladen zijn de onderzoeken en bevindingen door Gordian samengevat.


Innovatieblad 7: Digital Twins
Digital twins zijn digitale replica’s van fysieke systemen of processen. Het fysieke systeem en de digital twin zijn verbonden en wisselen informatie uit. Deze informatie wordt verzameld door sensoren in het fysieke systeem die continu de staat van het systeem in de gaten houden, denk hierbij aan de temperatuur, geluidsniveau, of het aantal omwentelingen per minuut. Omdat de communicatie tussen de digital twin en het fysieke systeem twee kanten opgaat, kan de asset ook real-time worden bijgestuurd om bijvoorbeeld de prestaties te verbeteren of gevaarlijke situaties te voorkomen.

Meer weten?

Wouter Heijnen
Consultant