Nieuws en publicaties

Enexis Netbeheer verlengt samenwerking met Gordian

Al sinds september 2018 ondersteunen de consultants Laurens Hellegers en Brian Gelderblom van Gordian de afdeling Logistiek – Material Management van Enexis Netbeheer. Onlangs evalueerden we deze samenwerking en kunnen met trots meedelen dat Enexis Netbeheer de inzet van beide heren verlengt.

 

We zitten midden in de energietransitie. Zonne- en windenergie groeien hard en de elektrische Tesla is inmiddels een van de meest verkochte auto’s. Voor de afdeling Logistiek – Material Management van Enexis Netbeheer betekent dit een enorme uitdaging voor 2020. Om deze uitdaging het hoofd te bieden en continu te blijven verbeteren is de ondersteuning vanuit Gordian zeer gewenst.

 

In de afgelopen periode hielden Brian en Laurens zich met verschillende initiatieven bezig. Gezien de recente ontwikkelingen binnen Enexis en haar markt zijn de meest in het oog springende:
⦁ het managen en oplossen van de (distributie)kabel schaarste;
⦁ het project “Operationeel sturen”.

 

Michel Wauters – Manager Logistiek – zegt het volgende over de ondersteuning van Gordian in deze specifieke trajecten: “Brian en Laurens brengen naast logistieke kennis ook analytische- en adviesvaardigheden met zich mee waar Enexis Netbeheer de vruchten van kan plukken. Laurens levert hiermee een grote bijdrage aan het oplossen van het tekort aan kabels. Deze zijn nodig om het groeiende aantal zonne- en windparken aan te sluiten op het energienet. Brian helpt met zijn analytische trukendoos om het project ‘operationeel sturen’ te ondersteunen met mooie gelikte en functionele dashboards. Om die reden zijn de contracten met beide heren kortgeleden verlengd waarmee de samenwerking tussen Enexis Netbeheer en Gordian ook in 2020 voortduurt.”

 

Al met al kunnen we concluderen dat er sprake is van een succesvolle samenwerking. Wij kijken ernaar uit om ook in 2020 de logistieke afdeling van Enexis Netbeheer te ondersteunen, zodat deze kan groeien naar een nóg hoger niveau en bijdraagt aan een duurzame toekomst.

 

Meer weten?

Laurens Hellegers
Consultant - Gordian SA
Brian Gelderblom
Software Delivery Engineer