Nieuws en publicaties

Marconi: ontwikkeling van remote control towers voor service logistiek in de maritieme sector

In 1896 legde Guglielmo Marconi de basis voor draadloze telegrafie en daarmee werd radiocommunicatie op zee mogelijk. Vandaag de dag is communicatie met schepen vanzelfsprekend: informatie-uitwisseling tussen wal en schip en omgekeerd, vindt nagenoeg continu plaats. Een interessante uitdaging voor de maritieme sector ligt nu vooral in het slim gebruiken van deze informatie in het aansturen van de service logistieke keten. In opdracht van de Technische Universiteit Eindhoven startte Gordian onlangs het innovatieproject MARCONI (Maritime Remote Control Tower for Service Logistics Innovation).

 

Marconi

Het MARCONI-project richt zich op het ontwikkelen van service logistieke control towers, in een maritieme setting, waarin meerdere ketenspelers participeren. Aan het project nemen vier kennisinstellingen deel (Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente, de Nederlandse Defensie Academie en de Service Science Factory) en zes bedrijven (Boskalis, Damen, IHC, RH Marine, Thales en de Koninklijke Marine). Gordian neemt op verzoek van de TU/e het projectmanagement en de organisatie van dit project voor haar rekening. Daarnaast is Gordian als valorisatiepartner de smeerolie tussen wetenschap en praktijk, die vorm krijgt in real-life pilots.

In een eerste pilot ontwikkelen we beslissingsondersteunende modellen voor het geïntegreerd plannen van vaarschema’s, het onderhoud van schepen en de benodigde resources. In een tweede pilot ontwikkelen we een aanpak om proactief obsolescense issues op reserveonderdelen te voorkomen. Naast het ontwikkelen van modellen, ontwerpen we een referentiekader voor de samenwerking tussen de verschillende partijen in een netwerkomgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het definiëren van waardeproposities in netwerkverband, business rules, SLA’s, KPI’s etc. De inzichten uit de pilots en onderzoeken brengen we uiteindelijk samen in een real-life demonstrator.

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen binnen dit project of wilt u hieraan bijdragen? Neem dan contact op met Frank de Bruin voor meer informatie. f.debruin@gordian.nl.

Marconi: ontwikkeling van remote service logistieke control towers in de maritieme sector - Netherlands Maritime Technology

Meer weten?