Nieuws en publicaties

Nieuwsbrief: “Op weg naar een succesvol 2019!”

Maar heeft u wel iets geleerd over het afgelopen jaar?

 

 

Zo aan het begin van weer een nieuw jaar zijn wij, en vele organisaties met ons, weer plannen aan het opstellen voor het komende jaar. Idealiter zou dat volgens het proces Plan-Do-Check-Act moeten verlopen. Maar eerlijk gezegd komen we te vaak de halve cyclus tegen: Plan – Do – Plan – Do. Behaalde resultaten worden niet vergeleken met de geplande resultaten. Er wordt niet geanalyseerd waarom de geplande resultaten niet zijn behaald en er wordt dus niet bijgestuurd. Kortom: de Check en Act-fasen missen.

 

Steeds opnieuw worden uitdagende plannen opgesteld en steeds wordt weer vol opportunisme begonnen de nieuwe plannen te verwezenlijken. Omdat geen kennis is opgebouwd waarom de resultaten het afgelopen jaar niet zijn behaald, acht ik de kans groot dat dat het komende jaar ook weer het geval zal zijn. Zonde. Het doet me denken aan dat andere bekende plaatje:

 

 

Wij kijken terug op een goed jaar. We hebben de meeste van onze doelstellingen behaald. Er is weer een aantal nieuwe innovatieconsortia en -projecten van de grond gekomen en we hebben weer nieuwe organisaties naar een hoger niveau van service en logistiek gebracht. En voor de doelen die we nog niet bereikten, stellen we ons de vraag wat de redenen daarvan zijn en sturen we bij. Zo vinden wij dat we beter moeten worden in het bereiken en aanspreken van organisaties die nog geen goed beeld hebben over onze toegevoegde waarde en organisaties die ons nog niet kennen.

 

Voor het komende jaar hebben zijn er nog andere plannen. We gaan meer werk maken van contractmanagement, trainingen en master datamanagement. Onze IT-producten gaan we voor een groter publiek etaleren. En uiteraard worden onze activiteiten in Afrika verder uitgebreid.

 

In het vinden van mogelijke oplossingen om onze doelstellingen te bereiken, blijven we een open vizier houden. We gaan dus niet altijd voor de meest voor de hand liggende oplossingen. Als we echt geen tijd hebben om de vierkante wielen te verwisselen voor ronde, dan hebben we misschien wel tijd om de ondergrond te bewerken. Die aanpak past ons natuurlijk uitstekend: als we de Gordiaanse knoop niet kunnen oplossen, hakken we hem door.

 

 

Wij wensen jullie een succesvol jaar. En mocht je na het lezen van dit voorwoord nu bedenken dat je misschien toch nog even de resultaten van het afgelopen jaar wilt evalueren, dan gunnen wij je dat je daar wijze lessen uit trekt.

 

 


> meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?

Jürgen Donders
Partner