Nieuws en publicaties

Promotie onderzoek “spare parts planning and control of maintenance operations” wint Europese prijs

Europese prijs voor het best promotie onderzoek in Operations Research is toegekend aan Joachim Arts (TU/e)

Gordian feliciteert dhr. Arts met deze presentatie! Een mooi bijdrage aan innovatie in service logistiek. Lees onderstaand meer over dit promotie onderzoek. 

Spare Parts Planning and Control for Maintenance Operations
Verwisselbare onderdelen hebben een revolutie teweeg gebracht in moderne fabricage. Het idee van verwisselbare onderdelen was oorspronkelijk een onderhoudsinnovatie. Apparatuur die een significante financiële investering vergt (b.v. vliegtuigen, treinen en MRI-scanners) wordt veelal onderhouden door het vervangen van defecte onderdelen met onderdelen die klaar zijn voor gebruik. Op deze manier kan de tijd dat apparatuur niet beschikbaar is voor gebruik worden geminimaliseerd. Om dit systeem goed te laten werken, is het cruciaal dat de juiste hoeveelheid reserve onderdelen beschikbaar is.

Dit proefschrift gaat over vragen die planners van reserve-onderdelen-toelever-ketens vaak moeten adresseren zoals: Hoeveel reserve onderdelen moeten gekocht worden? Wanneer moeten we de revisie van belangrijke onderdelen uitvoeren? Wanneer moet een onderdeel via de spoedprocedure gerepareerd worden? Om ondersteuning te geven bij het beantwoorden van deze vragen, zijn er wiskundige modellen ontwikkeld die inzicht geven in de algemene structuur van deze beslissingen en zijn er praktische algoritmen ontwikkeld om tot antwoorden te komen. Daarbij zijn belangrijke aspecten zoals meerdere types van onderdelen en gedeelde capaciteiten meegenomen.

Dit onderzoek is uitgevoerd in samen werking met NedTrain, een industriële partner. De analyse van modellen maakt gebruik van verschillende onderzoekstakken binnen de OR waaronder: Hiërarchische decompositie, deels geheeltallige programmering, Markov beslissingsprocessen, numerieke inversie van genererende functies, LaGrange relaxatie en kolom generatie, Markov keten aggregatie en asymptotiek.

Achtergrond informatie over de EDDA 2015
De Europese doctorale dissertatie prijs (EDDA) wordt jaarlijks toegekend door EURO, het samenwerkingsverband van Europese Operational Research verenigingen. Het doel van deze prijs is om een uitzonderlijk dissertatie in OR te erkennen, die is verdedigd in een van de landen die deelneemt aan EUR

Dit jaar waren er vier finalisten: Luis Cadarso Morga uit Spanje, Timo Berthold uit Duitsland, Arnoud den Boer uit Nederland en Joachim Arts, tevens uit Nederland. Deze finalisten zijn gekozen uit 26 nominaties uit heel Europa. Elke nominatie wordt ondersteund door aanbevelingsbrieven van hoogleraren die verbonden zijn aan een andere universiteit. De onderwerpen die bestudeerd zijn door de finalisten lopen uiteen van zeer theoretisch (Timo Bertold bestudeerde algemene heuristieken voor gedeeltelijk geheeltallige niet-lineaire optimalisatie problemen) tot zeer toegepast (Luis Cadarso Morga bestudeerde hoe een trein schema robuust kan worden gemaakt voor verstoringen) en alles daar tussen in (Arnoud den Boer bestudeerde hoe prijzen kunnen worden vastgesteld en Joachim Arts bestudeerde de beheersing van reserveonderdelenketens ten behoeve van onderhoud).

Joachim Arts nam de prijs in ontvangst bij de afsluitende sessie van de EURO XXVII conferentie in Glasgow op 15 juli. De jury waardeerde in bijzonder dat de thesis het brede spectrum van OR bediend. De thesis omvatte theoretische resultaten, modellen gebaseerd op de praktijk (in bijzonder die bij NedTrain), werken met echte data en de ontwikkeling van beslissingsondersteunende tools. Verder merkte de jury op dat Joachim Arts zijn promotie onderzoek heeft afgerond in de tijd die daarvoor staat (iets meer dan 4 jaar).

Meer weten?

Jürgen Donders
Partner