Nieuws en publicaties

Virtual en Augmented Reality; vooral een leuke gadget voor consumenten, of ook een interessante innovatie voor bedrijven?

Service logistiek onderwerp uitgelicht

Afgelopen periode heeft Gordian Logistic Experts in samenwerking met het Service Logistics Forum (SLF) en in opdracht van TKI Dinalog de meest veelbelovende innovatieconcepten onderzocht voor het service logistieke vakgebied. Vanuit het SLF visiedocument zijn acht concepten naar boven gekomen met verbeterpotentie voor service logistieke bedrijven. Dit zijn: Servitization, Additive Manufacturing, Blockchain, Artificial Intelligence, Digital Twins, Robotics, SCT en Extended Reality. In de vorm van innovatiebladen zijn de onderzoeken en bevindingen door Gordian samengevat.

Innovatieblad 5: Extended Reality
Extended reality (XR) is een verzamelnaam voor technieken die de fysieke en virtuele wereld combineren en nieuwe manieren van mens-computerinteractie mogelijk maken. Extended reality is op te splitsen in drie verschillende groepen:

  • Virtual Reality (VR) sluit de gebruiker volledig af van de werkelijke wereld en plaatst de gebruiker in een compleet virtuele wereld.
  • Augmented Reality (AR) laat de gebruiker de normale wereld zien, maar voegt daar digitale elementen aan toe.
  • Mixed Reality (MR) projecteert, evenals AR, digitale elementen in de fysieke wereld, maar laat gebruikers ook interacteren met de digitale elementen.

Meer weten?

Wouter Heijnen
Consultant