Nieuws en publicaties

Wat heeft Blockchain te bieden in de service logistieke keten?

Service logistiek onderwerp uitgelicht

Afgelopen periode heeft Gordian Logistic Experts in samenwerking met het Service Logistics Forum (SLF) en in opdracht van TKI Dinalog de meest veelbelovende innovatieconcepten onderzocht voor het service logistieke vakgebied. Vanuit het SLF visiedocument zijn acht concepten naar boven gekomen met verbeterpotentie voor service logistieke bedrijven. Dit zijn: Servitization, Additive Manufacturing, Blockchain, Artificial Intelligence, Digital Twins, Robotics, SCT en Extended Reality. In de vorm van innovatiebladen zijn de onderzoeken en bevindingen door Gordian samengevat.

 

Innovatieblad 3: Blockchain
Een blockchain is een decentraal gedistribueerde database. Dit betekent dat er niet één beheerder is van de database, maar dat het beheer wordt gedeeld tussen alle betrokken partijen. Hierdoor ontstaat er één universele database die door alle partijen wordt geverifieerd en geaccepteerd. Hierdoor ontstaat er één universele database die door alle partijen wordt geverifieerd en geaccepteerd. Wat heeft Blockchain te bieden in de service logistieke keten? En neemt elk bedrijf deel aan een blockchain over 10 jaar? In dit innovatieblad verkennen we de potentie, barrières, en succesbepalende factoren.

Meer weten?

Wouter Heijnen
Consultant