Ultimate spare parts planning

“Met USP willen we laten zien dat we 50% van de Spare Parts bestellingen kunnen automatiseren, zodat de materiaalplanner zich kan focussen op beslissingen die kritisch zijn voor de organisatie.”

Rutger Vlasblom Director Europe

Projectpartners

Kennisinstellingen en bedrijfsleven

– Gordian Logistic Experts – Gasunie – Enexis – Railpro – Mag45 – Océ – Xerox – IHC  – Universiteit Twente – Dinalog –

Projectbeschrijving

De toegevoegde waarde van de planner

Resultaat - Lorum ipsum

Binnen veel service logistieke bedrijven worden alle besteladviezen voor de aankoop van spare parts door materiaalplanners beoordeeld. Gordian ziet in de praktijk dat materiaalplanners veel adviezen (25% tot 75%) niet opvolgen. In veel gevallen zit daar een goede reden achter, maar in veel andere gevallen zijn de wijzigingen zeer arbitrair. Het is daarom sterk de vraag of de materiaalplanner in die laatste gevallen waarde toevoegt aan de planningsoperatie.

Het doel van Ultimate Spare Parts Planning (USP) is om 50% van alle besteladviezen automatisch te verwerken, zonder tussenkomst van een materiaalplanner. USP is een empirisch onderzoeksproject. We onderzoeken bij verschillende partners in de praktijk welke stappen noodzakelijk zijn om dit doel te bereiken. We ontwikkelen daarvoor een feedback cycles om te bepalen wat de consequenties zijn van het wijzigen van besteladviezen, en we stellen selectiecriteria op voor het automatisch verwerken van besteladviezen.

Resultaat

Meer capaciteit voor lastige planningsprocessen

Resultaat - Lorum ipsum

Deelnemende bedrijven krijgen inzicht in met name het efficiencypotentieel bij de spare parts planning. We laten voor een representatief assortiment zien welke stappen nodig zijn om een aanzienlijk deel van de bestelsignalen te automatiseren.

Het automatiseren van de besteladviezen voor het totale assortiment levert een grote reductie op van de werkzaamheden in de Spare Parts planning. Dit kan leiden tot een directe reductie van operationele kosten, maar bedrijven kunnen de capaciteit ook inzetten voor de planning van assortimenten met grote impact op de organisatie (door geïnvesteerd vermogen of potentiële down-time). Materiaalplanners houden tijd over voor goede risico-afwegingen bij de aanschaf van dure slow-movers en voor het maken van duidelijke leverafspraken bij dure long lead-time items.

Meer weten?

Rutger Vlasblom
Director Europe