Nieuws en publicaties

Slijtage van kettingen in productielijnen

Lagere total cost of ownership door condition based maintenance

Condition based maintenance biedt Marel Stork Poultry Processing grote kansen voor verlaging van de onderhoudskosten. Uit metingen aan een productielijn in de pluimveeverwerkende industrie blijkt dat het optimale tijdstip voor vervanging van de schalmenketting goed kan worden voorspeld. Bovendien bieden de metingen additionele voordelen zoals een beter inzicht in de kwaliteit van de ketting. Voordat deze onderhoudsmethodiek daadwerkelijk kan worden geïmplementeerd, heeft het bedrijf nog een lange weg te gaan.

De pluimveeverwerkende industrie hecht net als veel andere takken van industrie steeds meer waarde aan de total cost of ownership van de productielijnen die zij gebruiken. Waar investeringsbeslissingen voorheen vooral waren gebaseerd op functionele criteria, krijgen nu lifecycle-criteria zoals de voorspelbaarheid van onderhoud of de uitwisselbaarheid van onderdelen steeds meer gewicht. Binnen Marel Stork Poultry Processing, leverancier van dergelijke productielijnen, heeft dit geleid tot meer aandacht voor onderhoudsconcepten die beter aansluiten op wensen van klanten en die risico’s op stilstand van productielijnen minimaliseren.

download publicatie

Meer weten?