Nieuws en publicaties

Spare parts voorraden: waardering en afschrijving

Over waardering, voorzieningen en afschrijven van spare parts voorraad

Hoe waardeert u spare parts voorraden? Welke ruimte biedt de wetgeving en hoe gaat u om met incourante voorraad?

Door: Jürgen Donders en Tycho Lejeune

In spare parts omgevingen raken (veelal dure) parts obsolete en ontstaat de wens om de voorraad af te voeren. Organisaties gaan hier op financieel gebied verschillend mee om. Zolang voorraad een opbrengstwaarde behoudt is het volledig afschrijven van voorraad in strijd met de geldende accountancy standaarden[1]. Omdat dus over het algemeen niet wordt afgeschreven, vormt het ‘nemen’ van de kosten van het te saneren kapitaal een grote drempel voor het afvoeren van voorraad. Bij uitstel van de saneringsbeslissing nemen de kosten verder toe, de voorraad veroorzaakt immers aanhoudende voorraadkosten. Meteen saneren is voordeliger, maar hoe maakt u dit mogelijk? In sommige bedrijven worden voorzieningen opgebouwd, maar deze op- en afbouw gaat doorgaans met grote (ongewenste) sprongen waardoor de winst- en verliescijfers ongewenst fluctueren. Wat mag wel en wat mag niet? Dit artikel schept duidelijkheid en draagt een voorzieningenmodel als mogelijke oplossing aan. 

download publication 2

Meer weten?

Jürgen Donders
Partner