2023, een wintersportjaar!(?) 

Tijdig plannen is soms moeilijk, of het nu gaat over preventief onderhoud of een wintersportvakantie. Naast de procesinrichting zijn meten en bewaken minimaal net zo belangrijk. 

2023 is van start, een mooi moment om vooruit te kijken. Vooral naar het nieuwe wintersportseizoen! Binnenkort maak ik mij klaar voor een reisje naar Oostenrijk. Maar op basis van de afgelopen weken, mag ik mij mogelijk opmaken voor lesjes surfen in plaats van skiën. De warme föhnwinden razen door de Alpen met een fikse hoeveelheid regen tot gevolg. Met de wereldwijde ontwikkelingen op klimaatgebied mogen we van geluk spreken als we er nog eventjes van kunnen genieten.Een wintersport plannen is dan ook knap lastig. Ga je eind of begin van het jaar? Oostenrijk, Frankrijk of Italië? Boek je vroeg om je accommodatie veilig te stellen of pas later als er meer sneeuwzekerheid is? Veel vragen en ik zie hier een aantal paralellen met problemen die ik aantref bij het managen van de tijdige beschikbaarheid van spare parts. Specifiek bij het plannen van preventieve onderhoudsacties. 

Belang van tijdig plannen van preventief onderhoud 
Als materiaalbehoeftes planbaar zijn, is het tijdig en accuraat plannen van grote waarde voor efficiënt voorraadbeheer. Des te eerder de vraag op materiaalniveau bekend is, des te eerder er in de voorraadplanning rekening mee kan worden gehouden. Hierdoor wordt met een lagere voorraadwaarde, een hogere beschikbaarheid behaald. 

Bij verschillende bedrijven valt op dat dit besef groeit en dat aandacht voor het tijdig plannen van preventief onderhoud toeneemt. Helaas zie ik toch geregeld praktijksituaties, waarbij de gewenste resultaten niet worden behaald. 

Planningsprocessen behalen niet altijd hun potentiële waarde 
Een voorbeeld is een implementatie van een preventief onderhoudsplan met behulp van sensoren. Potentieel een efficiëntieslag voor preventief onderhoud van assets voor de planning en uitvoering. Sensoren worden op assets geplaatst, waarmee een beweging of staat van een object kan worden gemeten. Het genereren van preventieve werkorders kan hierdoor volledig worden geautomatiseerd. Potentieel levert dit naast een vermindering van het aantal benodigde handmatige werkzaamheden, ook een verhoging van de betrouwbaarheid van de geplande vraag op. Het plannen is dan namelijk niet meer alleen te bepalen op basis van tijd, maar ook op variabelen als het aantal draaiuren of de slijtage van een onderdeel.  

Bij het ontwikkelen van een spare parts management dashboard, werd daarentegen een sterke negatieve trend zichtbaar op het tijdig uitvoeren van deze orders. Wat bleek de oorzaak na onderzoek met de belanghebbenden? De werkorders werden door een verkeerde inrichting pas op dag van behoefte gegenereerd. Dit kwam niet overeen met het procesontwerp, waarin werkorders al weken voor de geplande startdatum werden gecreëerd. In plaats van het tijdig plannen van preventief onderhoud, leverde dit dus een totaal onvoorspelbare behoefte op. Met alle gevolgen voor het tactisch plannen van voorraad van dien: tijd van de voorraadplanner wordt ingenomen door het ‘blussen’ van beschikbaarheidsbrandjes, waardoor focus op het efficiënt beheren van spare parts verdwijnt. 

Laat de data spreken

Voor alle procesverbeteringen geldt: het is cruciaal om naast het vastleggen en implementeren, de meting en bijsturing mee te nemen in het procesontwerp. Niet alleen op een hoog niveau, zoals het tijdig uitleveren van materialen, maar ook op specifieke proceskarakteristieken. Denk hierbij aan de gemiddelde doorlooptijd vanaf de creatie van de werkorder tot aan de uiteindelijke behoeftedatum.

En vergeet daar ook vooral niet een bijbehorende norm bij af te spreken. Hiermee verzeker je dat de beoogde voordelen en verbeterpotentie ook daadwerkelijk worden behaald. 

Mijn take-away van dit project? De wintersportvakantie van 2024 plan ik ver van tevoren, maar dan wel in een hooggelegen gebied. Dan ben ik volgend wintersportseizoen in ieder geval beter voorbereid!

Meer weten?

Misha Grift
Consultant