Implementatie ERP systemen: pakken we het wel goed aan?

Stijn Wouters

Steeds vaker lees ik blogs, artikelen en nieuwsberichten over implementaties van ERP systemen en andere planningssoftware die gedoemd zijn te mislukken of inmiddels al gefaald zijn. De vraag die bij mij opkomt is: ligt dit nu aan de steeds geavanceerdere systemen of ligt het aan de aanpak van de projectorganisatie?

PBOI
Na de beslissing van het MT dat er een nieuw systeem gaat komen, wordt er netjes budget vrijgemaakt en wordt er een projectorganisatie geformeerd. Met alle goede bedoelingen begint deze projectorganisatie volgens het boekje: eerst de processen in kaart brengen, dan de besturing, vervolgens de organisatie inrichten en ten slotte de IT inrichten (zowel functioneel als data technisch). Met andere woorden: PBOI.

proces stijn

PBOI geïntegreerd
Maar is dit nu wel zo slim? Steeds vaker kom ik als consultant situaties tegen, waarbij het proces en de organisatie al netjes zijn opgetekend, maar dat dit onmogelijk kan worden afgebeeld in het ERP systeem. Oftewel: we moeten weer terug naar de tekentafel.

Wellicht zou het efficiënter zijn om de PBOI integraal te bespreken en af te tikken per deelproces. Dit voorkomt namelijk onnodige iteratieslagen wat een enorm positief effect kan hebben op de doorlooptijd van het project.

Proces stijn 2

SCRUM
Een mooie strategie die hiervoor gebruikt kan worden is de scrum strategie, afkomstig van het rugby. Bij deze strategie wordt er gewerkt in multidisciplinaire teams die samen in een kort tijdsbestek een bepaald doel proberen te bereiken. Vaak geldt als stelregel: duurt een discussie langer dan 2 minuten, dan schrijven we het op en gaan we verder.

Voorwaarden
Uiteraard vereist een scrum strategie een aantal voorwaarden:
• Toewijding: de leden moeten zich er vol voor inzetten; het is geen parttime klus.
• Focus: men moet zich focussen op wat er in de sessies gedaan moet worden.
• Openheid: men moet elkaar goed op de hoogte houden van de voortgang en mogelijke problemen.
• Respect: men moet mensen met een andere achtergrond en expertise respecteren.
• Lef: men moet lef hebben om zaken te benoemen, vragen te stellen en met nieuwe oplossingen te komen

Ik ben ervan overtuigd dat als deze voorwaarden zeker zijn gesteld de scrum strategie een veel efficiëntere manier is om de implementatie van een ERP systeem (of welk systeem dan ook) aan te pakken. Dus mensen, het ligt niet altijd aan het feit dat systemen zo geavanceerd zijn, het ligt minstens zo vaak aan het feit dat de aanpak inefficiënt is!

> Plaats uw reactie op Linkedin

Meer weten?

Stijn Wouters
Product Manager