RET

De RET verbetert voorziening voor uitstroom van incourante voorraad

Job Salters , Business Controller bij de RET: “Het voorzieningsmodel van Gordian biedt de RET inzichten om op de incourantheid van de voorraad te kunnen sturen en faciliteert de uitstroom van middelen.”

Aanpak

Voorziening op basis van de kans op incourantie

Aanpak - Lorum ipsum

De RET is hét openbaar vervoersbedrijf van Rotterdam. De onderhoudsafdeling doet het preventief en correctief onderhoud van trams, metro’s en bussen. Voor de onderhoudswerkzaamheden houdt de RET een voorraad van spare parts aan. De afdeling logistiek kampt met voorraden van (veelal) dure parts die incourant raken waarna de wens ontstaat om deze voorraad af te voeren. Afschrijven is echter zeer beperkt mogelijk waardoor saneren gepaard gaat met het nemen van de onvoorziene kosten.

 

Gordian implementeerde een voorzieningsmodel bij de RET dat voldoet aan de wet- en regelgeving. In de basis gaat het model er vanuit dat hoe langer een voorraadartikel niet is gebruikt, hoe groter de kans op incourantie. Het model bouwt een percentage van het werkkapitaal op afhankelijk van het aantal maanden (verwachte) beschikbare voorraad en het aantal maanden zonder vraag.

Resultaat

De RET gaat zelfstandig verder

Resultaat - Lorum ipsum

Gordian leverde een Excelproduct met werkinstructie op waarna de RET zelfstandig verder ging. Het nieuwe model is volgens de RET simpeler, conservatiever en faciliteert hiermee de uitstroom van incourante middelen. De volgende stap is het minimaliseren van saneringen in de toekomst. Daar is een goed assortimentsbeleid voor nodig. De RET pakt dit in 2020 aan.

 

Meer weten?