ECT

ECT Delta Terminal neemt service supply chain onder de loep

“Het meest waardevolle resultaat van dit project is het verdwijnen van de (figuurlijke) muren tussen onderhoud, logistiek en inkoop. Bij aanvang van het project maakten deze 3 afdelingen elkaar allerlei verwijten en communiceerden niet met, maar wel over elkaar. Door de muren af te breken ontstond er begrip en konden wensen en verbeterideeën met elkaar worden besproken.”

Jürgen Donders Partner

Aanpak

Samenwerking, forecasting & performance

Aanpak - Lorum ipsum

ECT professionaliseerde in samenwerking met Gordian de totale service supply chain van ECT; en dat in 9 maanden tijd. We richtten ons daarbij op drie pijlers:

Category management
Om de samenwerking tussen inkoop, logistiek en de onderhoudsorganisatie te verbeteren startte Gordian bij ECT met de invoering van Category Management: een inkoopconcept waarbij het gehele assortiment is onderverdeeld in afzonderlijke groepen van soortgelijke of aanverwante producten; deze groepen staan ​​bekend als productcategorieën. Het is een systematische, gedisciplineerde benadering van het managen van een productcategorie als een strategische business unit. Daarnaast betrokken we, vanaf de start van het project, vertegenwoordigers van inkoop en logistiek bij het overleg van de technische onderhoudsdienst.

Material planning
Het optimaliseren van de materiaal planning leidde tot een beduidend betere samenwerking. De materiaalbeschikbaarheid bij ECT bleek namelijk laag en de kosten hoog. Belangrijke oorzaak hiervoor was dat bestelniveaus vooral op basis van ervaring werden vastgesteld. Daarnaast werd het ERP-systeem niet compleet benut. Gordian optimaliseerde het ERP systeem volledig. Het systeem maakt nu zelf een forecast op basis van historische gegevens en berekent op basis van het gewenste serviceniveau voor alle onderdelen het noodzakelijke veiligheidsniveau.

 Performance management
Om de inmiddels verbeterde prestaties te monitoren en te borgen richtte Gordian voor de volledige service supply chain een ‘plan–do-check-act cyclus’ in. Hierdoor werd het voor ECt mogelijk snel in te grijpen bij “misperformance”.

Resultaat

Wederzijds vertrouwen

Resultaat - Lorum ipsum

Een geoptimaliseerde service supply chain gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen inkoop, logistiek en de onderhoudsorganisatie.

In de nieuwe situatie komt het aan op wederzijds vertrouwen en een goede samenwerking tussen de verschillende afdelingen in de ECT organisatie. Roel Okhuijsen, Manager Maintenance & Repair heeft er het volste vertrouwen in dat ECT hierin slaagt. De eerste resultaten hebben dit inmiddels al uitgewezen.

> download de client case van ECT

Meer weten?

Jürgen Donders
Partner