Koninklijke Marine

Eén ketenlogistiek dashboard voor iedereen.

Richard Middelbos, Hoofd Supply Chain Management, Koninklijke Marine: “Het dashboard maakte niet alleen de prestaties van de logistieke defensieketens inzichtelijk, ook kwamen daarna de juiste discussies op gang! Zicht op onderlinge afhankelijkheid binnen de keten en op de financiële stromen werden daarmee de basis voor de huidige en toekomstige optimalisaties.”

Friso Kuipers Senior Consultant

Aanpak

Een defensiebreed dashboard

Aanpak - Lorum ipsum

Voor een goed inzicht zijn gegevens nodig en een praktische manier om deze te presenteren. Om de leverprestaties te kunnen monitoren en waar nodig te verbeteren, ontwikkelde Gordian een centraal dashboard voor alle krijgsmachtsdelen binnen Defensie. Op basis van een prototype van de marine, bouwden we samen met de Defensie IT-organisatie een definitieve versie. Het Gordian-kwadrantenmodel maakt daar integraal deel van uit. Het dashboard verzamelt en verrijkt data uit het primaire ERP-systeem van Defensie. Iedereen binnen de organisatie kan het dashboard benaderen via een intranet-website.

Resultaat

Transparantie over en grip op de logistieke keten

Resultaat - Lorum ipsum

Met één centrale gegevensbron biedt het dashboard een zogenaamde ‘single source of truth’. De data die het dashboard presenteert, is daarmee altijd uniform en transparant voor iedereen. Iedere gebruiker, op ieder niveau in de organisatie, kan verschillende doorsnijdingen maken om relevante analyses te doen. Denk hierbij aan een misperformance analyse op goedkope fastmovers voor het elektrische cluster bij de Marine. Tevens krijgen assortimentsmanagers grip op hun bevoorrading door de mogelijkheid om in te kunnen zoomen naar bronoorzaken in het dashboard en daaruit volgende acties te koppelen aan hun ketenpartners in de lijn.

 

Meer weten?

Friso Kuipers
Senior Consultant