Koninklijke Marine

Planning Services ondersteunde het Marinebedrijf door het voorraadbeheer van een deel van het artikelpakket te voeren.

“De Marine zocht een adviseur, waarmee ze in vertrouwen kunnen sparren om de ‘logistieke zaag’ scherp te houden.”

Aanpak

Continue verbetering zoeken binnen de logistieke keten

Aanpak - Lorum ipsum

Gordian verbeterde de prestaties binnen het artikelpakket. De voorraadwaarde daalde met 4%, de voorraadbeschikbaarheid bleef 1% boven de norm en de werklast binnen de keten daalde met 25% !

Naast de verbeterde prestaties kan het Marinebedrijf, mede met een nieuwe planningsfilosofie, adequater optreden in specifieke situaties.

 

 

 

Resultaat

Betere prestaties in de keten en een scherpere organisatie

Resultaat - Lorum ipsum

De Plan-Do-Check-Act methodiek was leidend bij de aanpak. We zetten targets op voor voorraadbeschikbaarheid, voorraadwaarde en ketenwerklast. Deze targets vormden de basis voor een eerste set verbeteractiviteiten.

Gedurende langere tijd beheerde Gordian een fors artikelpakket ondersteund door Marinebedrijf personeel voor specifiek benodigde artikel- en organisatiekennis. Maandelijks rapporteerde Gordian de voortgang aan het management, en ondernam continue acties om de prestaties te verhogen.

 

 

 

 

Meer weten?