Gasunie

Professioneel voorraadbeheer met ondersteuning van Gordian

“Het meeste werk deed Gasunie zelf. Gordian gaf enkel een duwtje in de rug en ondersteunde als het momentum afnam.”

Aanpak

Toename van prestaties

Aanpak - Lorum ipsum

In 2016 startte Gasunie met het verbeteren van de voorraadbeheersing van reserveonderdelen. Hierbij maakten ze gebruik van de parts optimization services van Gordian. Deze service ondersteunt de klant op verschillende plekken in de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus rondom voorraadbeheer. Met behulp van deze tool zette Gasunie een grote stap in de richting van professioneel voorraadmanagement.

Na de implementatie van dit project nam de voorraadbeschikbaarheid op korte termijn toe, naast een nauwelijks stijgende voorraad. Sterker nog, na een paar maanden daalde de voorraad zelfs, omdat de voorraad van artikelen waar minder van nodig is, afnam. Veel ordergroottes namen toe, waardoor het aantal inkooporderregels daalde tot bijna 50%.

Resultaat

Meten is weten

Resultaat - Lorum ipsum

Na het afronden van de initiële projectfase en periodiek updaten van parameters, zijn de Check- en Actfase geïntroduceerd. Hier ligt, naast het bekijken van de KPI’s, de nadruk op het analyseren van de misperformance. Gasunie zag nu waar de oorzaken lagen en kon gericht acties nemen om de prestaties verder te verbeteren. Zo zijn gesprekken gestart tussen de afdelingen Inkoop en Logistiek om de processen en denkwijzen beter op elkaar aan te laten sluiten. Ook kon de behoeftedatum van materiaalreserveringen verbeterd worden. Met een kleine proceswijziging kwam Gasunie – met support vanuit Gordian – tot rust en totale beheersing en daarmee tijdsbesparing. Deze tijd wordt ingezet om verder te verbeteren en nog meer te besparen. De afdeling Logistiek is nu in staat de voorraadstrategie af te stemmen op de behoeften en wensen vanuit de andere afdelingen binnen Gasunie.

 

Meer weten?