Nieuws en publicaties

RET en GVB identificeren significant gezamenlijk verbeterpotentieel

Gordian, GVB en RET deden een verkennende studie waarin de synergie en mogelijke samenwerking tussen de openbaar vervoersmaatschappijen werd onderzocht. De uitkomst? Door samen te werken, samen te leren en individueel te verbeteren in de keten valt er een significant verbeterpotentieel te bereiken en gaan de prestaties omhoog.

Waar Rotterdam en Amsterdam op voetballend niveau elkaars rivalen zijn, werken de openbaar vervoerders RET (Rotterdam) en GVB (Amsterdam) aan samenwerking in de toeleverketen van materialen.

Gordian faciliteerde een tweeledig verkenningsproject. In het kwalitatieve deel analyseerde Gordian de volwassenheid van verschillende disciplines zodat RET en GVB van elkaars sterktes kunnen leren en om concrete verbeterinterventies vast te stellen. In het kwantitatieve deel identificeerde Gordian het verbeterpotentieel door samen te werken aan inkoop strategieën, het benutten van elkaars reparatie kwaliteiten & resources en het gezamenlijk managen van gemeenschappelijke parts.

In een afsluitende workshop liet Gordian zien dat GVB en RET gezamenlijk significante efficiencywinst kunnen behalen, denk hierbij aan een reductie van de voorraadwaarde, een lager inkoopvolume en lagere operationele kosten.

 

Meer weten?

Wouter Heijnen
Consultant
Jan Willem Rustenburg
Founding Partner
Jürgen Donders
Partner