Nieuws en publicaties

Terugblik Seminar Service Control Towers België

Stelt u zich eens voor, u heeft alles op orde binnen uw service netwerk. Maar hoe kunnen al deze individuele service middelen het beste worden bestuurd? Hoe houdt u de controle over uw service ketens? Juist.. via een Service Control Tower. Dit thema stond centraal tijdens het Business meets Science seminar vorige week in Antwerpen. Gordian Logistic Experts organiseerde dit seminar in samenwerking met het Belgische bedrijf Argutis in opdracht van de Topsector Logistiek. De link tussen praktijk en theorie zorgde voor interessante discussies.

Rommert Dekker, professor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, trapte af met zijn presentatie over pooling en condition based maintenance in servicenetwerken. De afgelopen vier jaar is er onderzoek gedaan naar deze nieuwe concepten in het Dinalog innovatie project Proselo. Hierbij zijn verschillende praktijkvoorbeelden van dergelijke pools onder de loep genomen. Ook noemde Dekker het voorbeeld van pooling binnen een aantal container terminals. De intentie is een pool te beginnen voor onderdelen voor kranen en pompen voor haventerminals. Een complexiteit hierbij is de identificatie van onderdelen die veel variëren over alle bedrijven, waardoor het moeilijk is om gemeenschappelijke onderdelen te identificeren. Deze en meerdere vraagstukken over het delen van onderdelen met andere bedrijven is iets wat ook leeft onder de deelnemers. Ondanks de interesse in dit concept heeft het in de praktijk nog te weinig prioriteit.

Na de wetenschappelijke visie van Dekker, zoomt Jürgen Donders, van Gordian, in op de werking van een Service Control Tower waar het servicenetwerk en de pooling worden bestuurd. De deelnemers zijn het eens over de voordelen van een Control Tower; balans in vraag en aanbod, minimale downtime en minimaal risico. Maar hoe begin ik? Donders geeft de bedrijven handvaten om zelf een start te maken met dit proces.

bms zaalAGFA is mooi voorbeeld van een bedrijf die dit proces reeds doorliep. Ronald Maes deelt zijn ervaringen met de deelnemers. Hun “improve spare parts logistics” project bestond uit 5 maatregelen waaronder het centraliseren van de voorraad planning. Hier zijn wat jaren overheen gegaan maar dit grootschalige project leidde tot een flinke voorraadreductie en ook de service graad is omhoog geschoten. Maes: “we zijn vele obstakels tegengekomen tijdens dit project, met name het stuk change management was een uitdaging. Uiteindelijk hebben externe consultants hulp geboden om de interne competitieve weerstand te doorbreken. Het resultaat mag er nu zijn”

Aan het einde van dag prikkelt Donders de deelnemers met enkele stellingen over Condition Based Maintenance. Zo stelt hij dat Condition Based Maintenance op lange termijn zorgt voor hogere voorraden. Is het niet juist op korte termijn? Lange termijn betekent toch meer dataverzameling dus betere inschatting qua voorraad? Zo gaat de discussie nog even door waarna de dag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Een geslaagd seminar waarbij veel theoretische en praktische kennis is uitgewisseld. Voor de bedrijven een mooie eerste stap richting een Service Control Tower!

 

Meer weten?

Jürgen Donders
Partner