Nieuws en publicaties

Virtuele Round Table voor Netbeheerders

Een kwestie van passen en meten

Op donderdag 1 oktober organiseerden wij een succesvolle virtuele round table sessie voor netbeheerders met als doel: leren van elkaar, kennis delen, ervaringen uitwisselen en nieuwe ideeën opdoen.

De volgende logistieke vraagstukken werden besproken:

  • Hoe verschillen nieuwe aanleg, onderhoud, en andere werkstromen van elkaar?
  • Logistieke grondvormen: wat zijn ze, en hoe kies je de juiste per werkstroom?
  • Transparantie en grip op de hele logistieke keten: hoe doe je dat?
  • Een wendbare supply chain voor een dynamisch werkgebied: wat is daarvoor nodig?

In deze sessie mochten we deelnemers van Volker Wessels Telecom B.V, GasunieEnexis GroepStedin en Alliander verwelkomen. De hoge mate van interactie en inbreng van iedereen maakte het een zeer boeiende en leerzame bijeenkomst.

 

Meer weten?

Misha Grift
Consultant