Innovative concepts for maritime assets

"Niet alleen denken maar ook doen. Gordian laat universiteiten en bedrijven samenwerken aan implementeerbare wetenschappelijke oplossingen die de business moeten versterken. Dat doen we in 4 concrete maritieme proeftuinen.”

Jan Willem Rustenburg Founding Partner

Projectpartners

Bedrijfsleven en kennisinstellingen

– Eindhoven University of Technology – University of Twente – Netherlands Defence Academy – Gordian Logistic Experts –
Royal Netherlands Navy – Damen – Thales – Imtech – Fugro – Alewijnse – Pon Power – Seamar – Smit Lamnalco – Copernicos Groep –  – Loodswezen – Bolidt – Asset Management Control Centre – Maritime Campus Netherlands – Dutch Institute World Class Maintenance

Projectbeschrijving

Resultaat - Lorum ipsum

Maselma staat voor: Integrated Maintenance and Service Logistics Concepts for Maritime AssetsIn de maritieme sector vormen de service logistiek en het onderhoud van systemen een belangrijk onderdeel van de exploitatiekosten. Aan de ene kant komt dit door het one-off karakter en complexiteit van de zeer dure bedrijfsmiddelen die in deze sector worden gebruikt en aan de andere kant door de zeer wisselende en over het algemeen moeilijke omstandigheden voor schepen en hun subsystemen. Omdat deze bedrijfsmiddelen vaak wereldwijd op afgelegen locaties worden ingezet, kost onverwacht onderhoud bovendien vaak zeer veel moeite en is daarom extreem duur. Een belangrijke reden voor de hoge kosten voor servicelogistiek in de maritieme sector is daarom de vraagonzekerheid.

Het project is gericht op het ontwikkelen van innovatieve concepten ter verbetering van de voorspelbaarheid van onderhoud en de servicelogistieke vraag. Het is met name gericht op de aanleverketen in de maritieme sector (marine, offshore) aanvullend op en in combinatie met de servicelogistiek (bv. bundeling van leveringen aan schepen of offshore-apparatuur ploegen).

Resultaat

Minder kosten, meer samenwerken, meer business

Resultaat - Lorum ipsum

De verwachting is dat de projectresultaten zullen zorgen voor een belangrijke verlaging van de totale eigendomskosten. Daarnaast verwachten we nieuwe en duurzame waardeposities voor de OEM’s / systeemintegratiebedrijven en serviceverleners. Tegelijkertijd is er vanuit een wetenschappelijk perspectief de verwachting dat de innovatieve benadering van de integratie van onderhoud, servicelogistiek en samenwerking binnen de aanleverketen van grote invloed zal zijn.

De inhoudelijke resultaten nog eens op een rijtje:

  1. Slimme modellen voor voorspellen van onderhoud, d.w.z. voorkomen van storingen / onnodig onderhoud.
  2. Adequate servicelogistieke plannen voor optimaal onderhoud, met een specificatie van benodigde middelen en materialen.
  3. Realistische, duurzame en omvangrijkere ketensamenwerking op het gebied van onderhoud, servicelogistiek en supply chain management.

> lees meer 

Meer weten?

Jan Willem Rustenburg
Founding Partner