Planning services

"Tactisch voorraadbeheer is essentieel voor duurzame voorraadreductie. Dat vraagt een combinatie van Operations Research, bedrijfskennis en slagvaardigheid. Deze combinatie ontbreekt veelal."

Jürgen Donders Partner

Projectpartners

Bedrijfsleven en kennisinstellingen

– Gordian Logistic Experts – NedTrain – Marinebedrijf – Alstom – Transport – Fujifilm Europe – Defensie Grondgebonden Systemen – ECT Delta Terminal – TU Eindhoven – Nederlandse Defensie Academie – Erasmus Universiteit Rotterdam – Universiteit Twente – KLM – Dinalog –

   

Projectbeschrijving

Één regiecentrum

Resultaat - Lorum ipsum

Voorraadbeheer is een lastige discipline. Dat geldt zeker voor spare parts. Bij veel bedrijven is het voorraadbeheer alleen operationeel van aard (besteladviezen controleren, plaatsen en chasseren). Het gevolg is een ongebalanceerde voorraad (te kleine of te grote voorraden), en dus onnodige kosten. Onvoldoende competente planners en inadequate planningssystemen zijn twee belangrijke oorzaken voor dit probleem.

In het demoproject Planning Services experimenteren we met een nieuw business model voor voorraadbeheer. Het centrale idee is dat vanuit één control tower bedrijven gevoed worden met tactisch planning informatie. Hier gaat het onder meer om voorraadparameters als forecasts, voorraadniveaus maar ook om excepties en analyses op het gebied van misperformance en excessieve voorraden.

ICT vormt een belangrijk deel van de oplossing. Deze bestaat uit een adequaat planningstool, een dashboard, een databasemanagement systeem en – last but not least- protocollen voor veiligheid en integriteit van data-transfer.

ICT is slechts een onderdeel van de puzzel. Competente Gordian planners die een goed team vormen met de klant en “incentive driven contracts” maken de oplossing compleet.

Resultaat

Resultaat - Lorum ipsum

Het project is afgerond en planning services heeft bij verschillende bedrijven met bijzonder goede resultaten geboekt. Bij de Directie Maritieme Instandhouding van het Commando der Zeestrijdkrachten (CZSK) deden we “meer met minder”. Zo realiseerden we een forse efficiency slag en tegelijkertijd reduceerden we de courante voorraadwaarde met 13%. Daarbij introduceerden we een beter monitoring systeem voor levertijden en voorraadwaarden.

Conclusie vanuit Gordian na dit demonstratieproject: deze dienst leidt tot meetbare successen. Momenteel wordt de dienst geleverd aan verschillende bedrijven.

Lees meer:

> Planning services bij de Marine
> Planning services bij NedTrain

Meer weten?

Jürgen Donders
Partner