Nieuws en publicaties

Impact van innovatie in servicelogistiek lithografiemachines

Op het vlak van Service Logistiek stelt de klant steeds hogere eisen. De systemen moeten in principe altijd werken, bij problemen is snel ingrijpen noodzakelijk en er is een sterke focus op Total Cost of Ownership. De partners, waaronder ook Gordian, in het research project ProSeLo werken aan de verbetering van de serviceprestaties van bedrijven die deze systemen verkopen, en bouwen de servicemarkt voor deze industrie uit. In dit kader werken studenten en promovendi van de Technische Universiteit Eindhoven aan interessante vraagstukken voor het bedrijfsleven. Gert Streutker, project cluster
manager bij ASML, maakt hier dankbaar gebruik van. Lees meer:

download publicatie

Meer weten?

Jan Willem Rustenburg
Founding Partner