Nieuws en publicaties

Magazijnkeuzes na reductie voorraad

Reductie spare parts voorraad leidt tot minder benodigde magazijnruimte. Gordian liet zien hier slim mee om te gaan.

Bij verbeteringen binnen de Service Supply Chain is er de laatste jaren veel aandacht voor reductie van spare parts voorraden.
Kern van dit vraagstuk is een blijvend hoge inzetbaarheid van dure kapitaalgoederen zoals treinen, vliegtuigen en schepen maar
met een gereduceerde totale voorraadhoogte.Het vaststellen en het realiseren van deze voorraadoptimalisatie is core business
voor Gordian. Gevolg van lagere spare parts voorraad is dat fysiek minder magazijnruimte nodig is. Gordian geeft ook advies
over het handig benutten van deze vrijgekomen magazijnruimte.

Bijvoorbeeld door het terughalen van extern opgeslagen voorraad.Regelmatig zijn nog verdergaande optimalisaties haalbaar. Soms zelfs is nieuwbouw van een kleiner magazijn haalbaar ten opzichte van continuering van een groter bestaand magazijn! Lees meer:

download publicatie

Meer weten?

Jan Willem Rustenburg
Founding Partner