Nieuws en publicaties

NedTrain succes met gerichte voorraadsturing

NedTrain Supply Chain Operations (voorheen Inkoop & Logistiek) startte, als onderdeel van een logistiek verbetertraject, met een pilot voor een vernieuwde planningsmethodiek. Hierbij ging het bedrijf differentiëren tussen voorraadstrategieën en service levels. Na een succesvolle pilot is deze methodiek in 2012 voor het hele assortiment doorgevoerd. Dit resulteert in een beoogde voorraadreductie op het lopende assortiment van 400 kEUR binnen een jaar, een verhoging van de materiaalbeschikbaarheid van 97,1 naar 98,0 procent en een verlaging van de jaarlijkse bestelkosten van minstens 500 kEUR. Een praktijkverhaal van Stijn Wouters. Lees meer:

download publicatie

Meer weten?

Stijn Wouters
Product Manager