Nieuws en publicaties

To batch or not to batch

Doorlooptijd van te repareren componenten

In de onderhoudswereld gaat het vooral om het minimaliseren van de downtime van een systeem. het streven is korte reparatiedoorlooptijden van defecte,repareerbare componenten. Echter, reparerende instanties willen ook kosteneffectief repareren. In de praktijk impliceert dit dat men defecte componenten opspaart alvorens ze in reparatie te nemen. Maar is dit batching-proces nu altijd wel verstandig? Lees meer:

download publicatie

Meer weten?

Stijn Wouters
Product Manager