Nieuws en publicaties

Voorraadpooling loont

Marel Stork Poulty Processing produceert machine voor pluimveeverwerking in de VS en Nederland en houdt hier tevens (reserve)onderdelen aan voor het onderhoud van deze machine. Overlap in het assortiment van (reserve) onderdelen op deze twee locaties creëert kansen voor kostebesparing door voorraadpooling.

Voorraadpooling is het delen van voorraden tussen meerdere locaties. Dit concept is voor Marel zeer interessant, omdat het type machine dat wordt geproduceerd in Gainesville min of meer overeenkomt die van Boxmeer. Hierdoor bestaat er logischerwijs een overlap tussen eht geoverde assortiment van (reserve)onderdelen in Gainesvile en in Boxmeer. Voorraadpooling kan aantoonbaar veel opleveren. Onderzoek van Gordian Logsitc Experts toont aan dat voorraadpooling bij Marel Stork Poultry Processing een forse integrale voorraadreductie (22%) en een minimale toenamen in spoedzendingen als resultaat heeft. Lees meer:

download publicatie

Meer weten?

Stijn Wouters
Product Manager