Afval Energiebedrijf Amsterdam

Verbeterd master data management bespaart € 500K

“Meer structuur en standaardisatie in master data levert direct een positieve boost binnen onderhoud, inkoop en logistiek.”

Aanpak

Een protocol en aanpak gebaseerd op jarenlange ervaring

Aanpak - Lorum ipsum

Artikelstamgegevens zijn de ruggengraat van elke onderhoudsorganisatie. Het gebrek aan structuur en logica in de artikelstamgegevens van AEB zorgde voor een aantal uitdagingen: een negatief effect op het preventief plannen van onderhoud, voor inkoop is het lastig een goede aanbesteding op de markt te zetten en ten slotte zorgt het voor inefficiëntie binnen het magazijn.

Samen met GWB Data Management harmoniseerde en standaardiseerde Gordian de artikelstamgegevens binnen AEB. We stelden een protocol op waarin de richtlijnen staan omschreven voor het opstellen van artikelstamgegevens. Op basis van dit protocol is een grote verbeterslag gemaakt door een dataset van ± 16.000 artikelen op te schonen. Om de artikelstamgegevens schoon te blijven houden, ondersteunde Gordian AEB bij het vastleggen van een nieuw proces, definitie van een masterdata-organisatie en de implementatie hiervan. Uiteindelijk was het doel om de onderhouds-, inkoop- en logistieke afdelingen zo efficiënt mogelijk te laten werken.

Resultaat

Standaardisatie en harmonisatie levert direct iets op

Resultaat - Lorum ipsum

Deze verbeterslag leverde direct resultaten op. Allereerst bespaarde AEB meer dan €500K in haar aanbestedingen door gebruik te maken van deze nieuwe stamgegevens. Daarnaast kon de voorraad omlaag door de identificatie van 723 dubbele, verouderde of verlopen artikelen. Er zijn ook indirecte positieve resultaten. Zo is het nu makkelijker om artikelen te vinden en om rapportages te draaien. Al met al een mooi resultaat!

 

Meer weten?